دانشگاه علوم اسلامی رضوی
منوي اصلي
اطلاعيه هاي مهم
 
 
 مجله انديشه حوزه 
 
 
 مجله علمي ترويجي پژوهشهاي اجتماعي اسلامي

اين نشريه هم اكنون به صورت فصلنامه علمي ترويجي منتشر مي شود و پيش از اين در قالب دو ماهنامه فرهنگي، سياسي و اجتماعي انديشه حوزه در طول مدت فعاليت خود از سال 74 منتشر مي شد. با توفيقات الهي و به مدد صاحبان قلم و انديشه - فرهيختگان حوزه و دانشگاه موفق شده است تا مقالات تحقيقي ارزنده اي در زمينه هاي فقه، تفسير و علوم قرآن، اديان، اقتصاد، فلسفه و سياست به شيفتگان علم و معرفت عرضه نمايد و اهدافي همچون نشر انديشه هاي نو در زمينه هاي مختلف علوم و معارف اسلامي و نقد ديدگاهها، تحليل پديده هاي مهم سياسي، فرهنگي و اجتماعي، ايجاد روح تحقيق و نوآوري در مخاطبان، بالا بردن سطح دانش مخاطبان، ارائه پاسخ به مسائل نو ظهور را به پيش برد.

   لينكهاي مرتبط

مشخصات نشريه 

 آخرين شماره
 آرشيو شماره هاي گذشته
 جستجوي مطالب
 تماس با نشريه
راهنماي تدوين و ارسال مقالات
 كارنماي مجله پژوهشهاي اجتماعي اسلامي