دانشگاه علوم اسلامی رضوی
منوي اصلي
اطلاعيه هاي مهم
 
 
 مرکز رایانه 
 

 
مسئول مركز فناوري اطلاعات

 

 

جواد بارويي
كارشناسي ارشد شبكه

تلفن: 345 داخلي 05112218990

پست الكترونيكي:

نشاني: حرم مطهر - دانشگاه علوم اسلامي رضوي - ساختمان شماره 2. 

 


اهم فعاليتها

بينى نيازهاى رايانه اى دانشگاه و ارايه پيشنهاد در جهت رفع آنها.

 •  نظارت و ارزيابى كار كارشناسان تحت سرپرستى.

 •  ارائه خدمات مشاورهاى در كليه مسائل مربوط به كامپيوتر دانشگاه.

 •  ‏نظارت بر تحليل، طراحى و پياده سازى سيستمهاى رايانه اى در دانشگاه.

 •  پشتيبانى سيستمهاى كامپيوترى دانشگاه.

 •  مديريت شبكه هاى كامپيوترى دانشگاه.

 •  هماهنگى در امور ديتاى دانشگاه.

 •  مشاوره فنى در امر خريد تجهيزات كامپيوترى و نرم افزاري واحدهاى مختلف دانشگاه.

 •  پيش بينى آموزشهاى لازم براى ارتقاء تخصص و كارآيى كاركنان به منظور نگهدارى و استفاده بهينه از امكانات رايانه اى.

 •  پيش بينى بودجه مربوط به امور رايانه اى دانشگاه بر اساس برنامه هاى مصوب.

 •  نظارت بر انجام عمليات مربوط به حفظ و كنترل سيستمها.

 •  جمع‏ آورى، مطالعه، تجزيه و تحليل اطلاعات مربوط به پيشرفتهاى علمى و فنى رايانه ‏ها به منظور دستيابى به روشهاى كارآمدتر و استفاده از آنها.

 • ارائه گزارشات مورد لزوم براي مقام مافوق.

 • شركت در سمينارها و بازديد از مراكز علمي در جهت ارتقاي سطح علمي و فني تخصصي.

 •  تهيه و تدوين آيين نامه هاى مورد نياز

  كارشناسان و متصديان 

   نام و نام خانوادگي

  سمت

  تحصيلات

  شماره تماس

         
         
         
         
         
         
         
         
   

   

  آيين نامه ها