دانشگاه علوم اسلامی رضوی
منوي اصلي
اطلاعيه هاي مهم
 
 
 حجت الاسلام دكتر محمد امامي 
 
   

مشخصات   

 

 

 

حجت الاسلام دكتر محمد امامي
دكتراي فقه و مباني حقوق دانشگاه فردوسي مشهد

استاديار گروه فقه و اصول

تلفن محل كار و فاكس: 05112226828

پست الكترونيكي: ِDr.imami@gmail.com

نشاني: حرم مطهر - دانشگاه علوم اسلامي رضوي - ساختمان شماره 2. 

 

   

سوابق تحصيلي

 

 نوع تحصيلات

مقطع رشته حوزه / دانشگاه تاريخ
حوزوي سطح 4  خارج فقه و اصول حوزه علميه مشهد

10 سال

دانشگاهي كارشناسي

ادبيات انگليسي

دانشگاه فردوسي مشهد  74
كارشناسي علوم قرآني و حديث دانشگاه علوم اسلامي رضوي 75
كارشناسي فقه و مباني حقوق اسلامي دانشگاه علوم اسلامي رضوي  75
كارشناسي ارشد فقه و مباني حقوق اسلامي دانشگاه فردوسي مشهد  77
دكتري فقه و مباني حقوق اسلامي دانشگاه فردوسي مشهد  85


سوابق تدريس

 

دروس تدريسي

 •  زبان عمومي (گرامر، قرائت، مكالمه، آزمايشگاه).

 •  زبان تخصصي (علوم قرآني، فقه، حقوق، تاريخ اسلام).

 •  اصول فقه (اصول استنباط، اصول فقه مرحوم مظفر، رسائل).

 •  اصول فقه مقارن.

 •  فقه (لمعه).

 •  تاريخ فقه و فقها.

 •  آيات الاحكام.

 •  ريشه هاي انقلاب اسلامي.

مراكز تدريس

 •  دانشگاه علوم اسلامي رضوي.

 •  دانشگاه فردوسي مشهد.

 •  دانشگاه شهيد مطهري مشهد.

 •  جامعه المصطفي العالميه مشهد.

 •  دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد.

 •  برخي مدارس علميه مشهد (مدرسه امام محمد باقر (ع)، مدرسه دو درب، مدرسه بعث).

سوابق پروهش
 

 نوع پژوهش عنوان
پايان نامه ارشد  بررسي شبهات فقهيه در نماز
رساله دكترا  بررسي مباني فقهي و حقوقي بازار مسلمانان
كتاب بازار مسلمانان، آداب و مقررات
مشارکت در تألیف درباره احکام بازار و تجارت چه مي دانيم
مشاركت در تأليف "اصلاح الگوي مصرف از نگاه اسلام"
مقالات  بازكاوي هدايت و ضلالت در قرآن
 شخصيت تاريخي سيد اجل عمر شمس الدين (زبان انگليسي، چيني و فارسي)
 بازكاوي عدم وجوب قرائت سوره كامل بعد از حمد در نماز
 بررسي تأثير آموزه‌هاي نبوي بر بهداشت روان مشتري
بررسي تأثير آموزه‌هاي پيامبر اعظم در بهداشت روان بازار مسلمانان
 بررسي نظارت بر بازار در آموزه‌هاي نبوي
 بررسي اصل نفي سلطه اقتصادي بيگانه در آموزه‌هاي قرآني
ارزش كار و نفي اصالت سود در آموزه‌هاي قرآني
 بازكاوي حقوق مشتري در قرآن و حديث
  قرآن و صدقات ماندگار
آثار رعايت حقوق ديگران در اعتدال جامعه و الگوي مصرف
بازار مسلمانان و حليت و طهارت كالاي عرضه شده در آن
استفاده بهينه در  آموزه هاي اسلامي  و نقش آن دراقتصاد مقاومتي
مشارکت در چاپ سيري در حقوق اقليتهاي ديني در حقوق ايران
اصل نفي سلطه بيگانه و جايگاه آن در روابط بين المللشركت در همايشهاي علمي

 •  كنفرانس بين‌المللي دانشگاهي بزرگداشت سيد اجل عمر شمس الدين دانشگاه يونن چين 82.

 •  همايش بهداشت در آموزه‌هاي پيامبر اعظم دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان 85.

 •  كنفرانس قرآن و حقوق دانشگاه علامه طباطبايي 86.

 •  همايش ملي پژوهشهاي قرآني حوزه و دانشگاه با عنوان قرآن و اقتصاد 87.

 • بيست و پنجمين دورة مسابقات بين المللي قرآن كريم 87.

 • هجدهمين نمايشگاه بين المللي قرآن، دانشگاه امام صادق (ع) 89.

راهنمايي و مشاوره پايان نامه 

 سمت

رشته مقطع عنوان پايان نامه/رساله تاريخ
راهنما علوم قرآني ارشد  عوامل و ريشه‌هاي اختلاف اجتماعي از منظر قرآن و حديث  
فقه و مباني ارشد فقه اقتصادي در نهج البلاغه  
فقه و حقوق سطح 3 احكام نابالغ در مسئله نكاح 86
فقه و حقوق سطح 3 ادله اثبات دعوا در فقه اماميه و حقوق ايران 87
فقه و حقوق سطح 3 ازدواج با كفار و مشركان در فقه اسلامي 89
فقه و حقوقسطح 3احكام نابالغ در مسئله قتل عمد90
فقه و حقوق
سطح 3
بررسي تطبيقي نقض حکم قاضي و تجديد نظر از ديدگاه فقه و حقوق
90
فقه و حقوق
سطح 3
حقوق طفل قبل از ولادت در فقه و حقوق
90
فقه و حقوق
سطح 3
آزادي فردي از نگاه اسلام و غرب
90
علوم قرآنی
ارشد
اعتدال در مصرف از ديدگاه قران و سنت
90
فقه و حقوق
سطح 3
نقش آموزه‏هاي اسلامي در پيش‏گيري از وقوع جرم
93
فقه و حقوق
سطح 3
تأثير متقابل فقه و بازار
93
مشاور حقوق ارشد بررسي فقهي و حقوقي خروج صغير از حجر  
علوم قرآني ارشد كارگزاران و مردم از ديدگاه قرآن و روايات  
حقوق ارشد بررسي شبيه سازي و آثار ناشي از آن 86 
علوم قرآني ارشد بررسي فقهي جرايم اقتصادي در قرآن  
فقه ارشد بررسي تطبيقي فقه جعفري و حنفي در مورد نماز  
فقهارشدبررسي فقهي ماهيت سپرده گذاري در بانک

ارشد
سيرة عملي معصومين عليهم السلام در الگوي توليد و مصرف مدبّرانه

علوم قرآنی
ارشد
تجلي قرآن در حيات مديريتي امام خميني


ارشد
بررسي حکم فقهي شبيه سازي انسان از ديدگاه اماميه

فقه و حقوق
سطح 3
بررسي مباني فقهي نکاح با...


ارشد
حقوق مطبوعات
 

 كسب مقامها و جوائز علمي

 •  انتخاب "بررسي مباني فقهي و حقوقي بازار مسلمانان" به عنوان اثر برتر پژوهشهاي حوزه علميه خراسان 85.

 • كسب رتبه اول در آزمون سراسري كارشناسي ارشد سال 1377 در رشته فقه و مباني حقوق اسلامي

 • كسب رتبه اول آزمون دكتري رشته فقه و مباني حقوق اسلامي دانشگاه فردوسي سال 1379

 • کسب رتبه دوم مقاله " بازکاوي حقوق مشتري در قران وحديث" در بخش مقاله نويسي اساتيد در هجدهمين نمايشگاه بين المللي قران کريم ،سال 1389

 • انتخاب کتاب " با زار مسلمانان، آداب و مقررات " به عنوان اثر برتر در  اولين فراخوان آثار پژوهشي در عرصه تبليغ دين، سازمان تبليغات اسلامي خراسان، سال  1390

عضويت در مراكز علمي و پژوهشي

 •  همكاري با مجله تخصصي الهيات و حقوق دانشگاه علوم اسلامي رضوي از سال 84 با سمت مشاور علمي، ارزياب مقالات و مترجم خلاصه مقالات.

 •  همكاري با كميته علمي همايش بهداشت در آموزه هاي پيامبر اعظم دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان.

 •  همكاري با جشنواره آثار پژوهشي سال حوزه علميه خراسان 85 با سمت داور آثار پژوهشي.

 •  همكاري با پنجمين و ششمين جشنواره فردوسي دانشگاه فردوسي مشهد با سمت داور آثار پژوهشي 84 و 86.

سوابق مديريتي و اجرايي

 •  مدير گروه زبان انگليسي دانشگاه علوم اسلامي رضوي 77-74.

 •  مدير گروه فقه و اصول دانشگاه علوم اسلامي رضوي 83-77.

 •  معاون آموزشي دانشگاه علوم اسلامي رضوي از سال 83.

 •  عضويت در شوراها و كميته هاي مختلف دانشگاه.

 •  سردبير و عضو هيئت تحريريه مجله تخصصي الهيات و حقوق دانشگاه علوم اسلامي رضوي 87-85.