دانشگاه علوم اسلامی رضوی
منوي اصلي
اطلاعيه هاي مهم
 
 
 حجت الاسلام دكتر محسن جهانگيري 
 
   

مشخصات

   

حجت الاسلام دكتر محسن جهانگيري
دكتراي فقه و مباني حقوق دانشگاه فردوسي مشهد

استاديار گروه فقه و اصول

تلفن: 306 داخلي 05112218990

پست الكترونيكي: m.jahangiri2008@gmail.com

نشاني: حرم مطهر - دانشگاه علوم اسلامي رضوي - ساختمان شماره 2.   

 

 

سوابق تحصيلي

 

 نوع تحصيلات

مقطع رشته حوزه / دانشگاه تاريخ
حوزوي سطح 4  فقه و اصول حوزه علميه مشهد

64

دانشگاهي كارشناسي

زبان و ادبيات انگليسي

دانشگاه فردوسي مشهد  75
كارشناسي ارشد فقه و مباني حقوق اسلامي دانشگاه فردوسي مشهد  79
دكتري فقه و مباني حقوق اسلامي دانشگاه فردوسي مشهد  85
 • در مقطع سطح 1 از محضر حجج اسلام حاج آقاي موسوي نژاد، فاضلي نژاد، محمد حسن رباني، حجت هاشمي خراساني و محمد باقر واعظي و در مقطع سطح 2 و 3 از محضر حضرات آيات و حجج اسلام سيد حسن صالحي، سيد حسن مرتضوي، رجبعلي رضازاده، مصطفي اشرفي شاهرودي، محمد واعظ راده خراساني، سيد كاظم مدير شانه چي، حسن مباشري، سعيدي، محمود ناطقي، رجايي شاهرودي  و در مقطع سطح 4 (خارج فقه و اصول) از محضر حضرات آيات ميرزا علي فلسفي (يك دوره اصول و در كنار آن فقه)، سيد حسن مرتضوي (يك دوره اصول و در كنار آن فقه)، علم الهدي (بخشي از اصول)، ناصر مكارم شيرازي (مسائل مستحدثه) و  سيد عزالدين زنجاني بهره برده شده است.

 •  گذراندن دوره کامل احکام بر اساس رساله فارسی و تحرير الوسيله حضرت امام (ره) و  گذراندن دوره درس عقايد و معارف اسلامي در محضر حاج آقاي موسوي نژاد.

 • شرکت در دوره‌های آموزشی دفتر تبليغات؛ مانند: دورة تربيت مربی کودک, روش تحقيق و ياد داشت برداری، خط و....


سوابق تدريس

 

دروس تدريسي

 •  ادبيات عرب (صرف، نحو، بلاغت)

 •  اصول فقه (معالم، اصول استنباط، اصول مظفر، رسائل، كفايه، خارج اصول).

 •  فقه (شرح لمعه، مكاسب).

 •  قواعد فقه.

 •  منطق.

 •  زبان عمومي (گرامر، قرائت، مكالمه، آزمايشگاه).

 •  زبان تخصصي (علوم قرآني، فلسفه، تاريخ اسلام).

مراكز تدريس

 •  دانشگاه علوم اسلامي رضوي.

 •  دفتر تبليغات اسلامي.

 •  جامعه المصطفي العالميه. 

 •  برخي مدارس علميه مانند مدرسه حاج آقاي موسوي نژاد، امام حسين (ع)، مجتمع حضرت اباالفضل (ع)، مدرسه آية الله خويي، مدرسه امام محمد باقر (ع) و برخي مكاتب علميه مانند مكتب نركس.

سوابق پروهش

 

 نوع پژوهش عنوان
پايان نامه ارشد  آراي فقهي هنر نقاشي و مجسمه سازي
رساله دكترا  رابطه اجتهاد و اخبارگري
كتاب تمايزهاي فقهي زن و مرد
آراي فقهي در هنر نقاشي و مجسمه سازي
رابطه اجتهاد و اخباري گري
معجم اصولي تطبيقي
مقالات آثار مثبت و منفي اخبارگري
سلفيه و اخباريه در مواجهه با عقلانيت تشريعي
اجتماع امر و نهي
حكم فقهي مستثنيات غيبت
دوران امر بين تخصيص و نسخ
قاعده لاضرر
پيدايش علم اصول
پژوهشي در "ارتداد" از منظر فقه
معروف و منكر در قرآن و روايات
تحقيقي پيرامون معاد
حقيقتي پيرامون آثار گناه
توضيح اختصاري در مكاسب شيخ انصاري
توضيح اختصاري در رسايل شيخ انصاري
توضيح اختصاري در كفايه آخوند خراساني
بيست مقاله در زندگينامه علماي امامي (اصولي و اخباري)
فقه، جهاني سازي و چالشها
نگاهي اجمالي به آيات الاحكام
اكزيستاسياليسم (انگليسي)
چرايي و روايي اجتهاد

راهنمايي و مشاوره پايان نامه 

 سمت

رشته مقطع عنوان پايان نامه/رساله تاريخ
راهنما   سطح3  كاربرد امداد الهي و معنويت در تحولات سياسي  86
فقه و مباني ارشد  تطبيقات فقهي بحث ترتب 86
فقه و اصول سطح 3  مرجعيت شورايي 87

 كسب مقامها و جوائز علمي

 •  احراز عنوان طلبه ممتاز حوزه علميه مشهد.

 •  احراز رتبه اول آزمون سراسري كارشناسي ارشد رشته فقه و مباني حقوق اسلامي  79 .

 •  احراز رتبه اول آزمون دكتري رشته فقه و مباني حقوق اسلامي دانشگاه فردوسي 81.

عضويت در مراكز علمي و پژوهشي

 •  همكاري با مجله مطالعات اسلامي دانشگاه فردوسي مشهد با سمت ارزياب مقالات علمي.

 •  همكاري با مراكز حوزوي و دانشگاهي در داوري مقالات و كتب.

 •  همكاري با برخي مراكز آموزشي، فرهنگي و نهادهاي انقلابي، بسيج و سپاه.

 •  همكاري با جشنواره آثار پژوهشي سال حوزه علميه خراسان با سمت داور آثار پژوهشي.

 •  همكاري با مجله تخصصي دانشگاه علوم اسلامي رضوي با سمت دبير علمي و عضو هيئت تحريريه مجله آموزه هاي فقهي و اصولي.

سوابق مديريتي و اجراي

 •  مدير  گروه زبان انگليسي دفتر تبليغات اسلامي خراسان رضوي 81-73.

 •  رئيس مركز پژوهش شهيد هاشمي نژاد 83- 79.

 •  معاون آموزشي دفتر تبليغات اسلامي خراسان رضوي 85-82 .

 •  مدير گروه مطالعات و پژوهشهاي فقهي دفتر تبليغات اسلامي خراسان رضوي از 85. 

 •  مدير گروه فقه و اصول دانشگاه علوم اسلامي رضوي از 85. 

 •  عضو شوراي گروه هاي آموزش دانشگاه علوم اسلامي رضوي از 83.