دانشگاه علوم اسلامی رضوی
منوي اصلي
اطلاعيه هاي مهم
 
 
 مقاطع و رشته های تحصیلی 
 

 
دانشگاه علوم اسلامي رضوي داراي سه مقطع تحصيلي كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكترا مي باشد و هر مقطع آن نيز در حال حاضر به ترتيب داراي ده، ده و شش رشته تحصيلي است كه در جدول زير نمايش داده شده است. اقدام براي گسترش رشته هاي تحصيلي دانشگاه تا سقف چهل و هشت رشته نيز انجام گرفته شده كه مراحل پاياني خود را مي‏گذراند.

 

مقاطع تحصيلي

رشته هاي تحصيلي

1

كارشناسي

 علوم قرآني و حديث
 فلسفه و كلام اسلامي
 حقوق
 علوم حديث
 تاريخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامي
 تاريخ اسلام
 زبان و ادبيات فارسي
 زبان و ادبيات عربي
اقتصاد
فقه و مباني حقوق اسلامي

2

كارشناسي ارشد

 علوم قرآني و حديث
 علوم حدیث 
 
 فلسفه و كلام اسلامي
 حقوق خصوصي
 حقوق جزا و جرم شناسي
 حقوق بين الملل
زبان و ادبيات فارسي
زبان و ادبيات عربي
 تاریخ و تمدن ملل اسلامی
 
 
 فقه و مباني حقوق اسلامي

3

دكتری

 علوم قرآني و حديث
فقه جزايي
 فلسفه و كلام اسلامي
 حقوق خصوصي
 حقوق جزا و جرم شناسي
 حقوق بین الملل

مشخصات تفصيلي واحدهاي درسي و رشته هاي تحصيلي مقاطع

برنامه آموزشي اين مقاطع به طور تلفيقي بوده و شامل دروس حوزوي به سبك مرسوم حوزه و دروس اختصاصي و عمومي دانشگاهي مي ‏باشددانشجويان پس از طي هر مقطع افزون بر تخصص در يكي از رشته‏ هاي انتخابي خود، در رشته فقه و مباني حقوق نيز به تخصص در سطح آن مقطع دست مي‏ يابند. و این امتیاز در مدرک رسمی فارغ التحصیل قید می شودکه "نامبرده کلیه واحدهای رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی را نیز گذرانده است". مشخصات تفصيلي واحدهاي درسي و رشته هاي تحصيلي مقاطع آن به ترتيب زير مي باشد: 

1) مقطع کارشناسی

با تشكيل گروه‏هاي تخصصي، زير نظر اساتيد برجسته براي 14 رشته در مقطع كارشناسي، برنامة درسي تهيه گرديده است. اساس طراحي اين برنامه بر دروس حوزوي، بالاخص فقه و اصول استوار است.

 واحدهاي درسي

 
در تمام رشته‏ هاي مصوب، 76 واحد درسي حوزوي كه شامل 56 واحد مصوب فقه و اصول به ميران 70 واحد ارائه مي‏ شود و 20 واحد مصوب دروس حوزوي ديگر (منطق، ادبيات عرب و....) كه به ميزان 45 واحد؛ يعني 5/1 برابر واحدهاي مصوب، ارائه مي‏ گردد.

  •  122 واحد دروس تخصصي، عمومي و مشترك كه شامل 70 واحد تخصصي و 52 واحد مصوب دروس عمومي و مشترك كه در قالب 64 واحد ارائه مي‌گردد.

  •   برگزاري دروس فوق برنامه و سمينارهاي علمي و تخصصي به مناسبتهاي گوناگون براي طلاب و دانشجويان رشته‏ هاي مختلف نيز از جمله برنامه‏ هاي دانشگاه مي‏ باشد.2) مقطع کارشناسی ارشد

با بهره جستن از اساتيد آزموده و استفاده از تجارب دانشگاههاي مطرح كشور، هفت رشته در دورة كارشناسي ارشد طراحي و مصوب گرديده است. در اين مطقع كه مكمل مقطع كارشناسي مي‏باشد، همچنان دروس حوزوي به عنوان يك اصل، اهميت بسزايي دارد.
واحدهاي درسي اين دوره عبارتند از:

 واحدهاي درسي

  •  80 واحد، دروس حوزوي، شامل فقه و اصول.

  •  32 واحد، دروس تخصصي براي هر رشته.

  •   دروس جنبي كامپيوتر و زبان.


3) مقطع دکتری

دوره دكترا كه آخرين مقطع تحصيلي دانشگاه مي‌باشد و كسب تخصص در فقه و اصول و رشته‏هاي مصوب از مهمترين نكات در نظر گرفته شده در اين مقطع تحصيلي است. بر همين اساس، برنامه آموزشي در چهار رشتة تحصيلي تهيه و تدوين گرديده است و شامل دروس ذيل مي‏باشد:
 واحدهاي درسي

  •  80 واحد، دروس حوزوي، شامل فقه و اصول.

  •  20 الي 30 واحد، دروس تخصصي بر اساس رشته تحصيلي.

  •   20 واحد، تهيه و تنظيم رسالة دكتري.