دانشگاه علوم اسلامی رضوی
منوي اصلي
اطلاعيه هاي مهم
 
 
 اداره خدمات آموزش و تحصيلات تكميلي 
 
 
رئيس اداره خدمات آموزشي و تحصيلات تكميلي
    

 حجت الاسلام دكتر محمد مهدي يزداني
  دكتراي فقه و مباني حقوق دانشگاه فردوسي مشهد

 تلفن محل كار : 05112226828

 پست الكترونيكي: ِamoozesh@razavi.ac.ir
 نشاني: حرم مطهر - دانشگاه علوم اسلامي رضوي - ساختمان شماره 2. 

 

الف. خدمات آموزشي

اهم فعاليتها

 •  پاسخگويي به دانشجويان و رفع مشكلات آموزشي آنان.

 •  پاسخ به استعلامات و نامه ها ارسالي.

 •  شركت در جلسات هفتگي مديران گروههاي آموزشي.

 •  بررسي وضعيت دانشجويان مشروط، محروم از تحصيل، انصرافي، متقاضي تغيير رشته، ميهمان.

 •  نظارت بر كار زير مجموعه آموزش و ايجاد هماهنگي بين آنان.

 •  تهيه گزارشها و آمارهاي مورد نياز.

 •  پيگيري امور اساتيد مانند دعوتنامه، قرارداد، گزارش ساعات همكاري.

 •  آشنا ساختن دانشجويان با آيين نامه ها و مقررات آموزشي.

 •  دقت بر اجراي صحيح مقررات و آيين نامه هاي آموزشي و برنامه هاي تحصيلي رشته هاي مختلف دانشگاه.

 •  هماهنگي امور آموزشي دانشگاه با مديران گروههاي آموزشي.

 •  نظارت بر كيفيت ارائه دروس، وضعيت انتخاب واحدها، امتحانات و ثبت نمرات.

 •  نظارت، پيگيري و هماهنگي امور مربوط به نرم افزار آموزشي و اصلاح و ارتقاي آن.  

كارشناسان و متصديان اداره خدمات آموزش

 

مشخصات

شرح وظايف

حجت الاسلام یعقوب خاوری
سمت: كارشناس حوزه و دانشگاه
تحصيلات: كارشناسي ارشد
تلفن تماس: 330 - 05112218990
پست الكترونيكي:

- پيگيرى امور مربوط به حوزه علميه

- تطبيق نمرات دانشگاه براي ارسال به حوزه علميه
- انجام اقدامات لازم براي تشكيل پرونده دانشجويان در حوزه علميه

- پيگيري مسائل شهريه و مساعده دانشجويان

- ايجاد هماهنگى دائم ميان حوزه علميه و دانشگاه و اطلاع ‏رساني به موقع
 - انتقال مرسولات دانشگاه به حوزه و بالعكس
عبدالله خطير آقاجاني
سمت: كارشناس خدمات آموزش
تحصيلات: كارشناسي ارشد
تلفن تماس: 303 - 05112218990
پست الكترونيكي:
- تشكيل پرونده براي دانشجويان جديد در رايانه و ثبت مشخصات كامل آنان
 - ثبت كليه دروس ارائه شده جهت انتخاب واحد
- ثبت و صدور كليه ابلاغيه هاي درسي و امتحاني كليه اساتيد
- صدور نامه فراغت از تحصيل به حوزه علميه خراسان
- صدور مدرك تحصيلي فارغ التحصيلان
- صدور تاييديه تحصيلي در پاسخ به استعلامات فارغ التحصيلان
- آماده نمودن گزارشهاي درخواستي از حوزه معاونت آموزش و رياست دانشگاه

- نظارت و هدايت كلاسهاي مجهز به ويدئو پروژكتور

- صدور اطلاعيه هاي گوناگون اداره آموزش
محمد رضا رسولي
سمت: متصدي امور بايگاني و دفتري
تحصيلات: ديپلم
تلفن تماس: 321 - 05112218990
پست الكترونيكي:
- بايگانى و نظم بخشى به پرونده ‏هاي دانشجويي، مدارك تحصيلي، مكاتبات

- نظارت دائم بر پرونده ‏هاي دانشجويان و اطمينان از كامل بودن مدارك آنان

- مسؤوليت دستگاه كپي و تكثير فرمها و گزارشات و ساير موارد مورد نياز

- بررسي نيازهاي مصرفى اداره آموزش و تحويل آنها از انبار
- ارسال پرونده ‏ها، نامه ‏ها، فرمها به ساير بخشها و داخل حوزه معاونت آموزشى
حجت الاسلام محمد رضا فرامرزي
سمت: متصدي خدمات آموزشي تحصيلات: حوزوي
تلفن تماس: 328 - 05112218990
پست الكترونيكي:  
- حضور و غياب اساتيد و نظارت بر برگزارى دقيق كلاسها 
- گزارش ساعات همكارى استادان
- تقسيم‏ بندى كلاسها و تعيين اتاق جهت برگزاري دروس
- اجراى امتحانات و برنامه ريزي حضور مراقبين
- نظارت مستمر بر كلاسها و پيگيرى رفع كمبودهاى احتمالى
- راهنمايي اساتيد و اطلاع ‏رسانى‏ به آنان
حسين قاسمي
سمت: متصدي خدمات آموزشي
تحصيلات: ديپلم
تلفن تماس: 304 - 05112218990
پست الكترونيكي:
- ثبت نمرات دانشجويان
- تعريف كاربر جديد براي برنامه آموزش اعم از همكاران ، دانشجويان و اساتيد
- صدور تاييديه ترمهاي تحصيلي  دانشجويان براي درج در پرونده بايگاني دانشجو
-  صدور كارنامه ترمي دانشجويان و  كارنامه كل دانشجويان فارغ التحصيل
- تهيه ليست هاي درخواستي حضور و غياب، ليست نمره، ليست ممتازين
- به روز رساني اطلاعات كدينگ برنامه آموزش
- بررسي مداوم نرم افزار آموزش جهت بهينه و بومي كردن امكانات
- تغيير وضعيت ، انتساب قانون و تعريف دوره آموزشي براي دانشجويان
- تهيه گزارش هر ترم تحصيلي در پايان هر ترم
- آماده نمودن گزارشهاي درخواستي از حوزه معاونت آموزش و رياست دانشگاه
- آموزش نرم افزار به همكاران جهت استفاده بهينه از آن و پاسخ به سئوالات 
- ثبت ، اصلاح و حذف قوانين و دوره هاي آموزشي دانشگاه
عبدالله خطير آقاجاني
سمت: كارشناس مسئول خدمات آموزش
تحصيلات: كارشناسي ارشد
تلفن تماس: 302- 05112218990
پست الكترونيكي:
  
- ثبت نام از دانشجويان جديد
- انجام امور فارغ التّحصيلان
- پيگيرى تأييديه تحصيلي
- ارسال اطلاعات فارغ التّحصيلان به وزارت علوم، تحقيقات و فناورى
- ثبت نام از متقاضيان معرفي به استاد و بررسى صلاحيت واجدين شرايط
- مسؤوليت تابلو اعلانات اداره آموزش
- صدور گواهى اشتغال به تحصيل
 

 

ب. تحصیلات تکمیلی

اهم فعاليتها 

 

 

 

 

مشخصات

شرح وظايف


-

محمد مهذب
سمت: كارشناس خدمات آموزش
تحصيلات: كارشناسي
تلفن تماس: 302 - 05112218990
پست الكترونيك:mohazabr@gmail.com
- پاسخگويى به دانشجويان تحصيلات تكميلي
- ثبت نام قبول شدگان آزمون ورودى دانشگاه در مقطع كارشناسى ارشد و دكترى
- انجام مراحل فارغ التحصيلى و صدور گواهينامه موقت براي آنان
- صدور گواهي اشتغال به تحصيل براي دانشجويان تحصيلات تكميلي
- اجراي امتحانات دانشجويان تحصيلات تكميلي
- گزارش وضعيت پرونده‏ه تحصيلى دانشجويان تحصيلات تكميلي
- انجام مراحل گزارش آموزانه استادان در هر نيمسال تحصيلى
- آماده كردن دعوت نامه ‏هاى اساتيد