دانشگاه علوم اسلامی رضوی
منوي اصلي
اطلاعيه هاي مهم
 
 
 گروه آموزشی فلسفه و كلام اسلامي 
 
 

مدير گروه 

   

 

حجت الاسلام سيد محمد موسوي بايگي
رشته تخصصي حوزوي فلسفه و عرفان اسلامي

تلفن: 05112218990 داخلي 307.

پست الكترونيكي:

نشاني: حرم مطهر - دانشگاه علوم اسلامي رضوي - ساختمان شماره 2

 

  

كارشناس گروه

 

 نام و نام خانوادگي

تحصيلات

شماره تماس

پست الكترونيكي

صفرعلي فتح آبادي كارشناسي  307 داخلي 05112218990  

تاريخچه

 

با ايجاد رشته هاي تخصصي در دانشگاه علوم اسلامي رضوي در سال 1375 گروه آموزشي فلسفه و كلام اسلامي تأسيس گرديد. جناب آقاي دكتر ابراهيمي ديناني رياست اين گروه را در سالهاي 75 تا 79 بر عهده داشته اند تا اينكه مراحل دعوت و جذب اساتيد به عنوان اعضاي هيئت علمي در سال 1379 آغاز گرديد.

 

اهداف

اهداف گروه آموزشي فلسفه و كلام اسلامي در راستاي تحقق بخشيدن به اهداف والاي دانشگاه علوم اسلامي رضوي، تربيت عالمان و مبلغان برجسته است تا با تسلط بر مباني عميق فلسفي و كلامي بتواند از كيان دين، عقيده و مكتب نوراني اهل بيت (ع) دفاع نمايد.

 

فعاليتها

  • برنامه ريزي آموزشي.

  • دعوت از اساتيد برجسته كشوري و استاني براي مقاطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكترا جهت ارتقاي سطح علمي دانشجويان.

  • برگزاري جلسات علمي ماهانه با اعضاي هيئت علمي و نشستهاي علمي با حضور اساتيد برجسته كشور.

  • بازنگري در برنامه هاي درسي و تدوين برنامه هاي آموزشي براي مقاطع جديد با مشاركت اعضاي هيئت علمي به منظور ارتقاي سطح علمي و آموزشي.

  • انتشار مجله دانشجويي حكمت رضوي. اين مجله تا شماره پانزده با عنوان فروغ انديشه انتشار يافته و سپس به عنوان حكمت رضوي تغيير داده شده است.

 

مديران سابق گروه
 

  نام و نام خانوادگي مرتبه علمي

مدت تصدي

1 دكتر غلامحسين ابراهيمي ديناني

 استاد

79-75 
2 حجت الاسلام سيد رضا يوسفي    
3 حجت الاسلام عبدالعلي بهادري    
4 حجت الاسلام علي فلاح زرومي    
5 حجت الاسلام مصطفي فقيه اسفندياري   85-81

اعضاي هيئت علمي

  نام و نام خانوادگي مرتبه علمي
1  حجت الاسلام دکتر مصطفي فقيه اسفندياري

استادیار

2 داوود حيدري 

 استادیار

3  حجت الاسلام سيد محمد موسوي بايگي

استادیار

4
حجت الاسلام رامين گلمكاني

اساتيد مدعو 

  نام و نام خانوادگي مرتبه علمي
1 دكتر حميد رضا آيت الهي استاد
2  دكتر غلامحسين ابراهيمي ديناني استاد 
3  حجت الاسلام رضا اسحاق نيا  
4  حجت الاسلام دكتر رضا اكبريان دانشيار 
5  عليرضا پنداشته پور  
6  حجت الاسلام دكتر سيد مرتضي حسيني شاهرودي  استاد
7 حجت الاسلام سيد علي حسيني شريف  
8 دكتر مجيد حميد زاده  استاديار
9  دكتر محمود خاتمي  استاد
10 دكتر رضا سليمان حشمت استاد يار
11 دكتر روح الله عالمي دانشيار
12 آيت الله علي علمي  استاد
13 دكتر محمد كاظم علمي استاد يار
14 دكتر بيوك عليزاده استاديار
15 دكتر حسين غفاري دانشيار
16 حجت الاسلام علي فلاح زرومي  
17 حجت الاسلام فياض صابري  استاد
18 دكتر فرامز احد قراملكي  استاديار
19 حجت الاسلام دكتر محمد علي قرباني استاد يار
20 دكتر مهدي قوام صفري دانشيار
21 دكتر عليرضا كهنسال استاد يار
22 حجت الاسلام رامين گلمكاني  
23 حجت الاسلام مهدي نخاولي  
24 حجت الاسلام سيد مرتضي هاشمي غزنيني  

 

مقاطع و رشته هاي تحصيلي

 

  نام رشته مقاطع تحصيلي
1  فلسفه و كلام اسلامي كارشناسي
كارشناسي ارشد
دكترا

 

 نشريات

  • مجله تخصصي الهيات و حقوق ويژه فقه و كلام اسلامي.

  • نشريه دانشجويي حكمت رضوي