دانشگاه علوم اسلامی رضوی
منوي اصلي
اطلاعيه هاي مهم
 
 
 گروه آموزشی حقوق 
 
 

مدير گروه 

   

 

دکتر محمدعلی سعیدی
 دكتراي حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی

تلفن: 304 داخلي 05112218990

پست الكترونيكي:

نشاني: حرم مطهر - دانشگاه علوم اسلامي رضوي - ساختمان شماره 2

 

 

 

كارشناس گروه

  

 نام و نام خانوادگي

تحصيلات

شماره تماس

پست الكترونيكي

عليرضا سميع كارشناسي  304 داخلي 05112218990 Alireza_sami37@yahoo.com
    
تاريخچه

 

گروه حقوق دانشگاه علوم اسلامي رضوي از بدو تأسيس دانشگاه به منظور برنامه ريزي براي ارائه دروس رشته حقوق و مديريت علمي اين رشته با مديريت عالي دكتر افتخار جهرمي تشكيل گرديده است. اين گروه در ابتدا برنامه ريزي آموزشي در مقطع كارشناسي را بعهده داشت و با توسعه مقاطع تحصليي در دو مقطع كارشناسي ارشد و دكترا اكنون در سه سطع فعاليت مي كند.  

 

اهداف

 •  تربيت فقيهان حقوقدان اسلام شناس متناسب براي شئون حقوقي همچون استادي، قضاوت و وكالت.

 •  تربيت محققان و پژوهشگران توانمند در تحقيقات فقهي - حقوقي.

 •  كشف و شناخت استعدادهاي برتر وهدايت آن براي تحصيل دردوره هاي تحصيلات تكميلي علوم اسلامي.

فعاليتها

 •  برنامه ريزي آموزشي.

 •  دعوت از اساتيد برجسته جهت ارتقاي سطح علمي دانشجويان.

 •  برگزاري جلسات علمي و نشستهاي علمي با حضور اساتيد برجسته كشور.

 •  بازنگري در برنامه هاي درسي و تدوين برنامه هاي آموزشي براي مقاطع جديد با مشاركت اساتيد به منظور ارتقاي سطح علمي و آموزشي.

 •  برگزاري نشستهاي آموزشي با حضور اساتيد دروس تخصصي.

 •  انتشار مجله دانشجويي گفتمان حقوقي به منظور ترغيب بيشتر دانشجويان به پژوهش و تحقيق.

مديران سابق گروه
 

  نام و نام خانوادگي مرتبه علمي

مدت تصدي

1  سيد علي حسيني دولت آبادي   74 -77
2  حجت الاسلام سيد احمد طباطبايي يزدي   79 - 77
3  حجت الاسلام دكترعبدالرضا اصغري   83 - 79
4  حجت الاسلام سيد محمدحسن موسوي خراساني   83-91

اعضاي هيئت علمي

  نام و نام خانوادگي مرتبه علمي
1  حجت الاسلام دكترعبدالرضا اصغري  استادیار
2  حجت الاسلام دكتررضا دانشور ثاني  استادیار
3   دكتر محمد علي سعيدي  استادیار
4  حجت الاسلام سيد محمدحسن موسوي خراساني  
5  حجت الاسلام دكترسيد محسن موسوي فر  استادیار
6
حجت الاسلام غلامرضا يزداني

7
حجت الاسلام جعفر زنگنه شهركي

 اساتيد مدعو 

  نام و نام خانوادگي مرتبه علمي
1  دكتر محمود آخوندي استاد
2  افشين آذري متين  
3  دكتر سيد احمد احمدي استاديار
4  دكتر محمدعلي اردبيلي استاد
5  دكتر گودرز افتخار جهرمي استاد
6  سيد علي ايزد پناه شهري  
7  دكتر ابراهيم بيك زاده دانشيار
8   دكتر احمد تاجي استاديار
9  دكتر مير قاسم جعفرزاده استاديار
10  دكتر عبدالرضا جوان جعفري استاديار
11  حجت الاسلام دكتر محسن جهانگيري استاديار
12  دكتر امير حسين آبادي استاديار
13  سيد محمد حسيني  
14  حجت الاسلام علي اصغر حسيني  
15  سيد حسين حسيني مدرس  
16  دكتر فرهاد خمامي زاده استاديار
17  دكتر غلامرضا خواجي استاديار
18  دكتر عليرضا ديهيم دانشيار
19  دكتر غلامعلي زارع استاديار
20   حجت الاسلام سادات حسيني  
21  دكتر عباس شيخ الاسلامي استاديار
22  دكتر محمد هادي صادقي دانشيار
23  دكتر ميرمحمد صادقي دانشيار
24  حجت الاسلام سيد علي صالح  
25  دكتر ميرحسين عابديان استاديار
26  حجت الاسلام مهدي عليزاده  
27  آيت الله عباسعلي عميد زنجاني استاد
28  اسماعيل فاضلي فر  
29  دكتر اميرحسين فخاري استاد
30   محمد علي قاسمي  
31   دكتر عباس قاسمي حامد دانشيار
32  دكتر عباسعلي كدخدايي دانشيار
33  سيد محمد ناصر مبرقعي  
34  دكتر سيد مصطفي محقق داماد استاد
35  دكتر علي حسين نجفي ابرند آبادي استاد
36  حجت الاسلام دكتر رحيم نوبهار استاديار
37  دكتر حميد رضا نيكبخت استاد

 

مقاطع و رشته هاي تحصيلي

 

  نام رشته مقاطع تحصيلي
1  حقوق كارشناسي
2 حقوق خصوصي كارشناسي ارشد
دكترا
3 حقوق جزا و جرم شناسي كارشناسي ارشد
دكترا
4 حقوق بين الملل كارشناسي ارشد
دكترا

   

 نشريات

 • مجله علمي پژوهشي آموزه هاي حقوق كيفري

 • نشريه دانشجويي گفتمان حقوقي.