دانشگاه علوم اسلامی رضوی
منوي اصلي
اطلاعيه هاي مهم
 
 
 همكاريهاي علمي و بين المللي 
 
 

مشخصات مسئول

   

 


 

تلفن: 05112218990

پست الكترونيكي:

نشاني: حرم مطهر - دانشگاه علوم اسلامي رضوي - ساختمان شماره 2

 


 

  
دفتر همکاری های علمی و بین المللی

با نگاهی کلی به وضعیت جهان امروز؛ به لحاظ تولید علم و تبادل اطلاعات، درمی یابیم که رشد و توسعه علمی در همه عرصه ها از جمله عرصه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ... شکلی اعجاب آور و انفجارگونه به خود گرفته و اندیشمندان هر قوم و ملتی را از بیم آینده این روند رو به رشد و غیر قابل پیش بینی در اندیشه فرو برده است.
چاپ میلیونها عنوان کتاب و مقاله و راه اندازی میلیونها پایگاه اینترنتی و هزاران شبکه ماهواره ای و بکارگیری مدرن ترین ابزارهای فنی و الکترونیکی، گوشه ای از این حجم عظیم اطلاعاتی است که امروزه رشد و توسعه علم را پشتیبانی می کند.در این میان؛ به علت شتاب بی رویه توسعه در امور طبیعی و مادی که به مقتضای نیازهای اولیه و طبیعی بشر و نیز تلاش نظام سرمایه داری حاکم بر جهان رخ داده است، علوم اسلامی به شکل عام و علوم دینی به شکل خاص، که در حقیقت الهام بخش و هدایتگر همه دانش های بشری است، جایگاه اصلی خود را از دست داده اند که این امر سبب شده است امروزه، ما شاهد بحرانهای جدی در اخلاق، معنویت و هویت جوامع بشری باشیم.
حال؛ بنابر ضرورت به دست آوردن جایگاه اصلی دانش دینی و الهی توسط خردورزان و اندیشه وران و نیز بنابر اهمیت هدایتگری و تبلیغ در دین مببین اسلام و به ویژه در مکتب و اندیشه مترقی اهل بیت علیهم السلام، مقتضی است که گامی نو و موثر در عرصه رشد و توسعه علوم دینی و اسلامی در جهان امروز برداشته شود؛ که خود گامی اساسی در جهت زمینه سازی ظهور منجی عالم بشریت حضرت مهدي(عج) و بالاترین وظیفه سربازان جان برکف آن بزرگوار می باشد.
آستان قدس رضوی به عنوان ملجأ معنوی و عالی ترین پایگاه فرهنگی جهان تشیع در اشاعه معارف و علوم اسلامی و سیره اهل بیت علیهم السلام و به ویژه حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام و دانشگاه علوم اسلامی رضوی به عنوان تنها رکن علمی و آموزشی این پایگاه، مسؤولیتی ویژه برعهده دارد.
در این راستا؛ دفتر ارتباطات و همکاری های بین الملل دانشگاه علوم اسلامی رضوی، با توجه به اهداف، راهبردها و وظایف خاصی که بر عهده دارد، سهمی عظیم در موفقیت این مرکز علمی و آموزشی؛ در راستای نیل به اهداف والا و مقدسش بر عهده دارد.

اهداف کلی
دفتر همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه علوم اسلامی رضوی برای رسیدن به دو هدف کلی تأسيس شد است:

 1. رشد و توسعه حکمت الهی و علوم اسلامی و فرهنگ و معارف اهل بیت علیهم السلام، به عنوان مکتب و اندیشه مترقی و برتر و هدایتگر بشریت در جهان امروز؛

 2.  ارتقای جایگاه علوم اسلامی و اندیشه ناب اهل بیت علیهم السلام به عنوان روشنگر و هدایتگر همه علوم بشری در عرصه بین الملل.

برنامه ها
در راستای نیل به دو هدف فوق، برنامه های راهبردی ذیل مورد توجه این اداره می باشند:

 1. ارتقاي جایگاه علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی و گسترش کمی و کیفی فعالیت های آن در عرصه تولید علم و اندیشه؛ به عنوان مرجع متناسب و در خورشأن مرکزی علمی منسوب به عالم آل محمد(ص) حضرت علی بن موسی الرضا(ع)؛

 2. تقویت و ارتقاي جایگاه تبلیغی و هدایتگری، در جهت نشر و ترویج فرهنگ اسلامی و معارف اهل بیت(ع)، برای اساتید، دانشجویان و فارغ التحصیلان این دانشگاه؛ که هدف و فلسفه اصلی تفقه و فراگیری علوم دینی است؛

 3. شناسایی نیازهای جدی و فعلی مسلمانان و شیعیان و مراکز دینی فرهنگی در سراسر جهان و جهت دهی دانشگاه در جهت پاسخگویی به آن؛

 4. آشنایی و همگامی با فرایند رشد و توسعه سریع علم در جهان و بهره گیری از ابزارها و امکانات و شیوه های نوین در جهت نیل به اهداف اصلی؛

 5. شناسایی خاستگاه های گوناگون تهاجم فرهنگی در جهان، در عرصه عقیده و اخلاق و هدایت مجموعه علمی و تبلیغی دانشگاه در جهت مقابله صحیح با آن؛

 6. ایجاد زمینه مناسب جهت ارتقای سطح علمی و افزایش پویایی اساتید و پژهشگران دانشگاه؛

 7. کمک به تنوع منابع تحقیقاتی و پژوهشی در دانشگاه.

وظایف
دفتر همکاری های علمی و بین المللی، به منظور تحقق اهداف مذکور انجام وظایف ذیل را بر عهده دارد:

 1.  شناسایی مراکز علمی و فرهنگی و دانشگاهی خارجی به ویژه مراکزی که در حوزه علوم دینی و انسانی به منظور:
  a. تبادل استاد و دانشجو؛
  b. تبادل اطلاعات و بهره گیری از منابع اطلاعاتی و تحقیقاتی؛
  c. انعقاد تفاهم نامه و قراردادهای همکاری در امور آموزشی، پژوهشی، تبلیغی و چاپ و نشر؛
  d. بهره گیری متقابل از اعتبار مدارک علمی یکدیگر؛
  e. برگزاری سمینارها و کنفرانس های علمی مشترک؛
  f. برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت جهت تربیت مربی و معلم و کادر مورد نیاز در برخی کشورها؛
  g. اجرای طرح های تحقیقاتی و پژوهشی مشترک؛

 2. شناسایی و فراهم آوردن فرصت های تبلیغی مناسب برای اساتید، طلاب و دانشجویان دانشگاه در ایام تبلیغی؛

 3. شناسایی و فراهم آوردن فرصت های مطالعاتی برای اساتید و اعضای هیئت علمی در مراکز خارج از کشور با هدف ارائه خدمات متقابل؛

 4. شناسایی بورس های تحصیلی و تکمیلی برای دانشجویان مستعد و واجد شرایط دانشگاه؛

 5. تحقیق و شناسایی عرصه های مناسب در برخی کشورها جهت تأسیس شعبه های نمایندگی دانشگاه با هماهنگی مراکز علمی و فرهنگی در داخل و خارج؛

 6. شناسایی و جذب و گزینش دانشجویان غیر ایرانی و پیگیری امور آنان؛

 7. ایجاد و هدایت انجمن های فارغ التحصیلان در خارج و ارتباط مستمر با آنان و بهره گیری از توانایی های آنان؛

 8. شناسایی شخصیت های علمی و فرهنگی صاحب فکر و اثر در حوزه علوم دینی و ارتباط با آنها و بهره گیری از همکاری های آنان در راستای فعالیت های آموزشی، پژوهشی و تبلیغی دانشگاه؛

 9. شناسایی تازه های نشر و چاپ در عرصه اندیشه دینی اعم از کتاب، مجله و مقالات و معرفی و تهیه آن برای دانشگاه؛

 10. ارتباط با مجلات خارجی جهت چاپ و نشر فعالیت های پژوهشی و تحقیقات استاتید و دانشجویان دانشگاه؛

 11. ارائه مشاوره به اساتید و دانشجویان در زمینه فعالیت های علمی و فرهنگی بین المللی؛

 12. کمک به دانشجویان به منظور ارائه مقاله در مجامع علمی خارجی؛

 13. تهیه، چاپ و نشر مجله علمی و فرهنگی به زبان های خارجی و ارسال به مراکز مربوط در خارج از کشور؛

 14. ارتباط و همکاری با مراکز داخلی مشابه در امور تبلیغ و بین الملل جهت بهره گیری از تجارب و ظرفیت های آنان.