دانشگاه علوم اسلامی رضوی
منوي اصلي
اطلاعيه هاي مهم
 
 
 حجت الاسلام رحمت الله كريم زاده 
 
     

مشخصات

     

 

حجت الاسلام رحمت الله كريم زاده
دكتراي فلسفه و كلام اسلامي دانشگاه علوم اسلامي رضوي

استادیار گروه فقه و اصول

تلفن: 309 داخلي 05112218990

پست الكترونيكي:Karam270@yahoo.com

نشاني: حرم مطهر - دانشگاه علوم اسلامي رضوي - ساختمان شماره 2. 

 

 

 

سوابق تحصيلي

 

 نوع تحصيلات

مقطع رشته حوزه / دانشگاه مدت تصدي
 حوزوي سطح 1 ادبيات عرب و فقه و اصول حوزه علميه مشهد

55

سطح  2 و 3 فقه و اصول حوزه علميه مشهد
 
سطح 4  فقه و اصول حوزه علميه قم

12 سال

دانشگاهي كارشناسي ارشد الهيات مدارج حوزه علميه قم 78
دكتري فلسفه و كلام اسلامي دانشگاه علوم اسلامي رضوي  85
 • در مقطع سطح 2 و 3 از محضر حضرات آيات و حجج اسلام سيد حسن مرتضوي، رجبعلي رضازاده،  محمد ناصر عباسپور و سيد حسن صالحي و در مقطع سطح 4 (خارج فقه و اصول) از محضر حضرات آيات وحيد خراساني، شيخ جواد تبريزي و جوادي آملي بهره برده شده است.

 • شرکت در دوره‌های تخصصي مرکز پژوهش دانشگاه رضوی.

 
سوابق تدريس

 

دروس تدريسي

 •  اصول فقه (رسائل).

 • فقه. 

 •  زبان تخصصي فلسفه و كلام اسلامي.

 •  مباحث كلامي (كلام عمومي). 

مراكز تدريس

 •  دانشگاه علوم اسلامي رضوي.

 •  جامعه المصطفي العالميه.

 •  مدرسه عالي شهيد مطهري.

 •  برخي مدارس علميه مشهد. 

سوابق پروهشي
 

 نوع پژوهش عنوان
پايان نامه ارشد نگاهي فقهي -  اخلاقي به مسئله غيبت 
رساله دكترا  بررسي تطبيقي برهان وجودي در فلسفه اسلامي و فلسفه غرب
كتاب

ترجمه

مشاركت در ترجمه الزام سياسي
مشاركت در ترجمه فلسفه دين

تأليف

طرح مباني عدالت محقق

تصحيح

مشاركت در تصحيح كتابهاي روض الجنان، رسالة الغيبة، مختلف الشيعة و ...
مقالات

تأليف

بررسي وجود و حقيقت زمان از نگاه متكلمان و فلاسفه اسلامي
فكر و نظر از ديدگاه متكلمان و مقايسه آن با ديدگاه حكما
بررسي ادله اصالت ماهيت
مقدمه كتاب ليبراليسم: حقوق و عدالت
حقيقت جسم از نگاه حكما و متكلمان

بررسي برهان وجودي آن سلم و نقد آن بر اساس مباني ملاصدرا

ترجمه

دانش تفسير از نگاه طبري و ابن كثير
ليبراليسم: حقوق و عدالت
عقلانيت و اعتقاد ديني
ايمان و عقل
زبان دين
جمع‌آوري قرآن
مقدمه كتاب فلسفه دين
بنيانهاي الزام سياسي
عدالت از نگاه راولز
ليبراليسم سياسي راولز
ليبراليسم از نگاه رورتي
حدس و فكر: ساختار بسط تدريجي معرفت‌شناسي ابن سينا
عقل در برابر عقل فعال
چكيده مقالات ده شمارة مجله تخصصي دانشگاه به انگليسي
 
 عضويت در مراكز علمي و پژوهشي
 •  همكاري با واحد "احياء التراث" مركز تحقيقات دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم.

 •  همكاري با مركز پژوهش دانشگاه علوم اسلامي رضوي با سمت پژوهشگر.

 سوابق مديريتي و اجرايي

 •  مدير گروه پژوهشي ترجمه مركز پژوهش دانشگاه علوم اسلامي رضوي از 85-77.

 • مدير گروه پژوهشي فلسفه و كلام اسلامي مركز پژوهش دانشگاه علوم اسلامي رضوي به مدت دو سال.

 • دبير علمي مجله تخصصي فلسفه و كلام اسلامي دانشگاه علوم اسلامي رضوي. 

 • مدير گروه زبان انگليسي