دانشگاه علوم اسلامی رضوی
منوي اصلي
اطلاعيه هاي مهم
 
 
 مشخصات مجله 
 
شماره : سيزده
عنوان : مجله تخصصي دانشگاه علوم اسلامي رضوي
سال : 1383
تعداد صفحه : 260
تاريخ انتشار : پاييز 83
نوع : علمي تخصصي(ويژه حقوق)
شمارگان : 3000
قيمت : 500 تومان
تلفن : 2230772