دانشگاه علوم اسلامی رضوی
منوي اصلي
اطلاعيه هاي مهم
 
 
 گروه دروس عمومی و پایه 
 
 

مدير گروه 

   

 

حجت الاسلام محمد ميرزايي
دكتراي علوم قرآني و حديث دانشگاه علوم اسلامي رضوي

تلفن: 05112218990 داخلي 308

پست الكترونيكي: M_Mirzaee@ymail.com

نشاني: حرم مطهر - دانشگاه علوم اسلامي رضوي - ساختمان شماره 2

 

  

كارشناس گروه

 

 نام و نام خانوادگي

تحصيلات

شماره تماس

پست الكترونيكي

علیرضا عالم زاده
كارشناسي ارشد  325 داخلي 05112218990  

 

تاريخچه

 

اين گروه از بدو تأسيس دانشگاه به منظور ارائه دروس عمومي و پايه دانشگاه تشكيل گرديده است و از سال 1381 پس از تغيير و تحولات و مشخص شدن محدوده دروس مربوط به آن با جذب اعضاي هيئت علمي و دعوت از اساتيد با عنوان گروه دروس عمومي و پايه به فعاليت پرداخته و داراي تركيبي از دو نوع عنوان دروس عمومي و دروس پايه مي باشد.


اهداف

  •  ارتقاي سطح علمي و اطلاعات مختلف مورد نياز دانشجويان در زمينه دروس عمومي و پايه.

  •  تقويت بنيه اعتقادي، اجتماعي، فرهنگي دانشجويان.

فعاليتها

  •  برنامه ريزي آموزشي.

  •  دعوت از اساتيد برجسته جهت ارتقاي سطح علمي دانشجويان.

  •  برگزاري جلسات علمي و نشستهاي علمي با حضور اساتيد برجسته كشور.

  •  بازنگري در برنامه هاي درسي و تدوين برنامه هاي آموزشي براي مقاطع جديد با مشاركت اساتيد به منظور ارتقاي سطح علمي و آموزشي.

مديران سابق گروه
 

  نام و نام خانوادگي مرتبه علمي

مدت تصدي

1 دكتر محمد ديانتي

 استاديار

81-73

اعضاي هيئت علمي

  نام و نام خانوادگي مرتبه علمي
1  غلام عباس سعيدي

 اساتيد مدعو 

  نام و نام خانوادگي مرتبه علمي
1 دكتر محمد رضا پهلوان نژاد استاديار
2 حسن حاج عرب مربي
3 دكتر محمد ديانتي استاديار
4 دكتر عليرضا روحي استاديار
5 دكتر محمد مسعود سعيدي استاديار
6 حجت الاسلام محمد سلامي مربي
7 حجت الاسلام مهدي شريعتي تبار  
8 مهدي صحافيان مربي
9 آيت الله علي علمي اردبيلي استاد
10 حجت الاسلام كميلي مربي
11 دكتر مهدي مهديزاده استاد
12 دكتر جواد مهربان استاديار
13 حجت الاسلام سيد مجيد ميردامادي مربي
14 دكتر موسي نجفي استاديار
15 دكتر مهدي نخاولي استاديار
16 دكتر محسن نوغاني استاديار