دانشگاه علوم اسلامی رضوی
منوي اصلي
اطلاعيه هاي مهم
 
 
 گروه آموزشي علوم قرآني و حديث 
 
 

مدير گروه 

   

 

حجت الاسلام دكتر جواد ايرواني
دكتراي فقه و مباني حقوق دانشگاه فردوسي مشهد

تلفن: 305داخلي 05112218990

پست الكترونيكي: irvani_javad@yahoo.com

نشاني: حرم مطهر - دانشگاه علوم اسلامي رضوي - ساختمان شماره 2. 

 

 

كارشناس گروه

 

 نام و نام خانوادگي

تحصيلات

شماره تماس

پست الكترونيكي

محمد مهذب كارشناسي  302 داخلي 05112218990 mohazabr@gmail.com

فعاليتها

  • ارتقاي سطح علمي و آموزشي دانشجويان با بهره مندي از اعضاي هيئت علمي توانمند و دعوت از اساتيد برجسته كشوري.

  • برگزاري جلسات علمي ماهانه با اعضاي هيئت علمي.

  • نشستهاي علمي با حضور اساتيد برجسته كشور.

  • ارتقاي سطح علمي و آموزشي دانشجويان با بازنگري برنامه هاي درسي و تدوين برنامه هاي آموزشي براي مقاطع جديد با مشاركت اعضاي هيئت علمي.

  • انتشار نشريه قرآني دانشجويي زلال وحي به منظور ترغيب دانشجويان به پژوهشها و نگارشهاي قرآني.

مديران سابق گروه
 

  نام و نام خانوادگي مرتبه علمي مدت تصدي
1 حجت الاسلام دكتر حسن خرقاني  

77-75

2 حجت الاسلام علي اكبر رستمي    
3 حجت الاسلام دكتر محمد حسن رستمي   84-83

اعضاي هيئت علمي

  نام و نام خانوادگي مرتبه علمي
1  حجت الاسلام دكتر جواد ايرواني  استادیار
2  حجت الاسلام دكتر رضا حق پناه  استادیار
3  حجت الاسلام دكتر حسن خرقاني  استادیار
4  حجت الاسلام دكتر سيد علي دلبري  استادیار
5  حجت الاسلام علي اكبر رستمي  مربی
6  حجت الاسلام دكتر محمد ابراهيم روشن ضمير  مربی
7 حجت الاسلام دكتر سيد علي سجادي زاده  استادیار
8 حجت الاسلام سيد محمود مرويان حسيني  مربی
9  حجت الاسلام دکتر محمد ميرزايي  مربی
10
 
11
 

 اساتيد مدعو 

  نام و نام خانوادگي مرتبه علمي
1 حجت الاسلام دكتر محمدجواد اسكندرلو استاد يار
2  حجت الاسلام محمدحسين الهي زاده  
3  حجت الاسلام علي اكبر جلائيان مربي
4  حجت الاسلام دكتر محمد باقر حجتي استاد
5  آيت الله مسلم داوري درجه اجتهاد
6  حجت الاسلام دكتر محمدحسن رستمي استاد يار
7 حجت الاسلام دكتر محمدعلي رضايي اصفهاني دانشيار
8 دكتر محمدعلي رضايي كرماني دانشيار
9  حجت الاسلام دكتر محمد باقر سعيدي روشن دانشيار
10 دكتر مجيد معارف استاد
11 حجت الاسلام دكتر محمدعلي مهدوي راد دانشيار

 

مقاطع و رشته هاي تحصيلي

 

  نام رشته مقاطع تحصيليبرنامه آموزشي
1  علوم قرآني و حديث كارشناسي
كليك
كارشناسي ارشدكليك
دكتري
2  علوم حديث كارشناسيكليك
3
علوم حديث
كارشناسي ارشد
كليك
4
اقتصاد
كارشناسي
كليك

 

 نشريات

  • مجله علمي پژوهشي آموزه هاي قرآني.

  • نشريه دانشجويي زلال وحي.