دانشگاه علوم اسلامی رضوی
منوي اصلي
اطلاعيه هاي مهم
 
 
 مرکز پژوهش 
 
 
مدير مركز پژوهش

 

 

حجت الاسلام علي جلائيان اكبرنيا
دانشجوی دکتری علوم قرآنی و حدیث

 تلفن محل كار : 341 داخلي 05112218990

 پست الكترونيكي: ِJala120@yahoo.com

 نشاني: حرم مطهر - دانشگاه علوم اسلامي رضوي - ساختمان شماره 2. 

 


تاریخچه

مركز پژوهش دانشگاه علوم اسلامي رضوي با هدف مطالعه و تحقيق در حوزه علوم و معارف قرآني و ارائه مجله اي تخصصي در اين زمينه آذر ماه 74 تشكيل شد. اين مركز از سال 76 در جهت گسترش امر پژوهش در رشته هاي آموزشي ديگر دانشگاه به تشكيل گروههاي پژوهشي جديد در زمينه هاي حقوق، فلسفه و كلام اسلامي، فقه و اصول و ترجمه مبادرت نمود. اكنون مركز پژوهش دانشگاه با تغيير در سياستهاي كاري به صورت مركز خدمات پژوهشي فعاليت دارد.

اهم فعاليتها
 •  ايجاد زمينه هاي مناسب و فراهم نمودن امكانات مورد نياز به منظور رشد و گسترش فعاليت هاي پژوهشي دانشگاه.

 •  شناسايي، تربيت و بكارگيري دانشجويان علاقمند و مستعد براي انجام فعاليت هاي پژوهشي.

 •  تنظيم برنامه‏ هاي پژوهشي دانشگاه در قالب سياستها و خط مشي‏هاي مصوب.

 •  تدوين آيين نامه هاي مربوط به فعاليت هاي پژوهشي.

 •  بررسي اوليه طرحهاي تحقيقي و پيشنهاد طرحهاي كلان به شوراي پژوهش دانشگاه.

 •  تنظيم بودجه سالانه مديريت پژوهش بر اساس برنامه هاي مصوب  و پيشنهاد آن به معاونت پژوهشي.

 •  نظارت بر فعاليت هاي انتشاراتي دانشگاه.

 •  نظارت بر انجام مطالعات و تحقيقات مصوب.

 •  تهيه پيش نويس قراردادهاي تحقيق، تاليف و ترجمه.

 •  برنامه ريزي و برگزاري سمينارها، كنفرانس ها، و نشست هاي علمي.

 •  برقراري ارتباط با موسسات پژوهشي داخلي و يا خارج از کشور به منظور همکاري در امور پژوهشي و مبادله اطلاعات علمي.

 •  نظارت دقيق بر حسن اجراي طرحهاي مصوب.

 •  برنامه ريزي و هماهنگي در برگزاري جلسات شوراي پژوهشي.

 •  تهيه گزارشهاي لازم جهت طرح در شوراي پژوهشي دانشگاه.

كارشناسان و متصديان

مشخصات

شرح وظايف

علي اصغريار
سمت: مسئول اجرايي پژوهش
تحصيلات: كارشناسي ارشد
تلفن تماس: 2257089 ـ 0511
پست الكترونيكي:

aasgharyar@gmail.com

پيگيري امور اداري مديريت پژوهش

پيگيري امور مالي مربوط به حوزه پژوهش

نظارت بر امور واحد نشر و گرافيك

عقد قرارداد با پژوهشگران و اساتيد جهت اجراي طرح‌ها و پروژه‌ها و...

پيگيري كليه امور چاپي حوزه معاونت پژوهشي و مجله تخصصي

انجام هماهنگي لازم جهت برگزاري جلسات شوراهاي پژوهشي و جلسات عمومي


سمت: كارشناس خدمات پژوهش
تحصيلات: كارشناسي
تلفن تماس: 342 - 05112218990
پست الكترونيكي:

 

پيگيري جذب و آموزش دانشجويان جهت تربيت پژوهشگر

پيگيري برگزاري كارگاه هاي آموزشي

پذيرش طرح نامه هاي پژوهشي و بررسي اوليه

پيگيري انجام طرح ها پژوهشي و اخذ گزارش از مجري و ارايه آن به سفارش دهنده

ارايه و پيگيري تصويب طرح ها در شوراي پژوهش دانشگاه و شوراي گروه پژوهشي

انجام ساير امور ارجاعي از سوي مديريت

 
سمت: كارشناس خدمات پژوهش
تحصيلات: كارشناسي
تلفن تماس: 357 - 05112218990
پست الكترونيكي:

J.Saeedi8@gmail.com

طراحي جلد و امور گرافيكي مربوط به كتب و نشريات دانشگاه

طراحي و اجراي بروشورها، تراكت تبليغي، بنرها، كارت هاي اداري و مانند آن

پيگيري و نظارت بر كيفيت خروجي جلدهاي طراحي شده و آماده چاپ در چاپخانه

رعايت و كنترل جنبه‌هاي فني و چارچوب‌هاي از پيش تعيين شده

انجام ساير امور ارجاعي از سوي مديريت

رحمان فرامرزي
سمت: مسئول انتشارات
تحصيلات: كارشناسي
تلفن تماس: 2236817 - 0511
پست الكترونيكي:

نظارت كامل بر روند خريد، فروش، تسويه حساب با فروشنده ها، آمارگيري و...

نظارت بر فروش روزانه، انجام هماهنگيهاي لازم با ديگر بخشهاي دانشگاه

نظارت بر تحويل كتب چاپ شده توسط مديريت پژوهش و مجلات تخصصي دانشگاه

تنظيم درخواست خريد از مراكز پخش و فروش و تحويل كتب خريداري شده

تنظيم فاكتور فروش منشورات دانشگاه و ارسال به شهرستانهاي مورد نظر

تسويه حساب و پيگيري تسويه با ناشرين خريدار و يا نمايندگي ها

پيگيري مبادله منشورات دانشگاه يا كتب مورد نياز انتشارات

پيگيري و انجام هماهنگيهاي لازم جهت شركت در نمايشگاه هاي كتاب

رضا وفايي
سمت: كارشناس خريد و توزيع كتاب
تحصيلات: ديپلم
تلفن تماس: 269 - 05112218990
پست الكترونيكي:

تهيه آمار فروش منشورات دانشگاه و غير دانشگاه به صورت روزانه و دوره زماني ده روزه

تهيه گزارش از كتب فروخته شده و درخواست خريد كتب مورد نياز 

تهييه آمار ناشرين مرتبط با موضوعات نشر دانشگاه و تهيه آدرس، و ديگر مشخصات آنها

پيگيري حوالجات ارسالي به حساب انتشارات

تعريف كتب خريداري شده براي نرم افزار فروش

مطالعه وبررسي احتياجات مراجعه كنندگان از نظر مواد و عناوين

تهيه وتعيين فهرست كتابها براساس درخواستهاي واصله

انتخاب كتب جديد كه بايد تهيه شود و انجام فعاليتهاي مربوط به سفارش وتحويل كتاب

تهيه گزارشهاي مورد لزوم

 امير زرگر
سمت: متصدي خريد كتاب و نشريات
تحصيلات: ديپلم
تلفن تماس: 269 - 05112218990
پست الكترونيكي:

صدور فاكتور فروش روزانه براي هر مشتري و تنظيم تحقيق مورد نياز

صدور فاكتور خريد طبق تعريف كتابها

صدور فاكتور فروش عمده با تخفيف‌هاي مورد نظر جهت ارسال به شهرستانها

تحويل كتب خريداري شده از باربري و شمارش دقيق طبق فاكتورهاي ارسال شده

مرتب سازي كتب جهت انبارگردان

تحويل كتب خريداري شده از باربري و شمارش دقيق طبق فاكتورهاي ارسال شده

مرتب سازي قفسه هاي كتب داخل فروشگاه و جايگزيني كتب فروخته شده

انجام مأموريتهاي اداري داخل شهري