دانشگاه علوم اسلامی رضوی
منوي اصلي
اطلاعيه هاي مهم
 
 
 حجت الاسلام عبدالرضا اصغري 
 
   

مشخصات   

 

 

حجت الاسلام دكتر عبدالرضا اصغري
دكتراي حقوق جزا و جرم شناسي دانشگاه علوم اسلامي رضوي

استاديار گروه حقوق

تلفن:

پست الكترونيكي: ِ

نشاني: حرم مطهر - دانشگاه علوم اسلامي رضوي - ساختمان شماره 2. 

 

 

 
سوابق تحصيلي

 

 نوع تحصيلات

مقطع رشته حوزه / دانشگاه تاريخ
حوزوي سطح 4  فقه و اصول حوزه علميه مشهد
 8 سال
دانشگاهي
كارشناسي حقوق دانشگاه علوم اسلامي رضوي  75
كارشناسي فقه و مباني حقوق اسلامي دانشگاه علوم اسلامي رضوي 75 
كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي دانشگاه علوم اسلامي رضوي 78 
دكتري حقوق جزا و جرم شناسي دانشگاه علوم اسلامي رضوي  


سوابق تدريس

 

دروس تدريسي

  •  ادبيات عرب (مكالمه).

  •  جزاي عمومي 3-2-1.

  •  جزاي اختصاصي 2-1.

  •  مقدمه علم حقوق.

  •  بزهكاري اطفال.

  •  كيفرشناسي.

  •  كارهاي تحقيقي

مراكز تدريس

  •  دانشگاه علوم اسلامي رضوي.

  •  دانشگاه فردوسي مشهد.

  •  دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد.

سوابق پروهش
 

 نوع پژوهش عنوان
پايان نامه ارشد  بررسي بلوغ در حقوق جزاي اسلامي و حقوق موضوعه
رساله دكترا  اصول حاكم بر دادرسي منصفانه در فقه و حقوق در امور كيفري
كتاب فرهنگ مطبوعات عربي - فارسي
سن مسئوليت كيفري اطفال در حقوق اسلام
بايسته هاي ادبيات عرب (صرف، نحو و مهارتهاي ترجمه)
مقالات  سن مسئوليت كيفري اطفال در حقوق اسلام
بررسي جرم شناختي پرونده
بررسي و تحليل بلوغ در فقه
 مشاركت جوانان و حقوق

شركت در همايشهاي علمي

  •  همايش سياست جنايي ايران در قبال مواد مخدر قوه قضائيه با سمت مترجم.

  •  همايش انديشه اسلامي تهران با سمت مترجم.

  •  همايش تازه هاي علوم جنايي دانشگاه آزاد رفسنجان با سمت سخنران.

  •  همايش پيشگيري از جرم نيروي انتظامي با سمت عضو هيأت علمي همايش.

  •  نشستهاي تازه هاي حقوقي دانشگاه علوم اسلامي مشهد.

 

عضويت در مراكز علمي و پژوهشي

  •  همكاري با مجله تخصصي الهيات و حقوق دانشگاه علوم اسلامي رضوي با سمت دبير علمي، ارزياب مقالات و مترجم خلاصه مقالات.

  •  همكاري با كار گروه تحقيقات حقوقي شوراي عالي پيشگيري از بزهكاري خراسان.

  •  عضو شوراي حقوقي آستان قدس.

سوابق مديريتي و اجرايي

  •  معاونت حقوقي آستان قدس رضوي از 88

  • مدير گروه حقوق دانشگاه علوم اسلامي رضوي 82-79.

  •  مدير گروه زبان و ادبيات عرب دانشگاه علوم اسلامي رضوي 88-83.

  •  مشاور حقوقي استان قدس رضوي 86 - 84.

  •  مدير حقوقي و ثبتي آستان قدس 87.

  •  دبير علمي مجله آموزه های حقوق کیفری.

  •  مدير مسئول مجله دانشجويي "گفتمان حقوقي".

  •  مؤسس و مدير مسئول مجلة دانشجويي عربي "النسيم"