دانشگاه علوم اسلامی رضوی
منوي اصلي
اطلاعيه هاي مهم
 
 
 برنامه ریزی آموزشی 
 
 

مشخصات   

 

حمید رضا عبدالهی
سمت: رئیس اداره برنامه ریزی آموزشی
تحصيلات: كارشناسي ارشد

 تلفن تماس: 300 - 05112218990

 پست الكترونيكي: ِ

 نشاني: حرم مطهر - دانشگاه علوم اسلامي رضوي - ساختمان شماره 2. 

 

 

 

اهم فعاليتها 

 • ـ حضور دائمي در دفتر و پاسخگويي به مراجعين و دانشجويان , اساتيد , مراجعات متفرقه و ميهمانان
  ارتباط با وزارت علوم , تحقيقات و فناوري ( در حوزه هاي معاونت آموزشي , معاونت دانشجويي , اداره كل دانش آموختگان , سازمان  سنجش و آموزش كشور و...)
  ـ هماهنگي جهت برگزاري جلسات ادواري و ساير جلسات كه عنداللزوم برگزار مي شود.
  ـ– پيگيري مصوبات دوره هاي آموزشي جديد و اخذ اطلاعات مربوط به آن و انعكاس به معاون آموزشي
   ـ بررسي كليه فعاليتهاي مربوط به برنامه ريزي آموزشي از نظر نيروي انساني و براساس برنامه هاي اجراء شده در گروههاي مختلف آموزشي
  -نظارت وارزیابی اساتید و هیات علمی
  ـ تهيه آيين نامه ها , دستورالعمل ها و... مربوط به حوزه معاونت آموزشي
  ـ  ارائه مكرر آيين نامه ها به معاونت  آموزشي 
  -  انجام  مكاتبات حوزه معاونت آموزشي و پيگيري تا حصول نتيجه
  – گرد آوري اطلاعات مورد نياز معاون آموزشي
  – دعوت اساتيد و اعضاي هيات علمي براي جلسات مختلف از جمله شوراهاي حوزه معاونت
  – تنظيم و پيگيري متقاضيان تدريس و هيات علمي
  – تنظيم و آرشيو بخشنامه ها , نامه ها و ساير پرونده هاي معاون آموزشي
  – تنظيم صورت جلسه هاي معاونت آموزشي
  ـ تهيه  پيش نويس نامه هاي حوزه معاونت
  ـ جمع آوري اطلاعات لازم در زمينه امور مربوط به برنامه هاي آموزشي مختلف دانشگاهها و تلخيص اطلاعات مورد لزوم دانشگاه
  ـ برآورد اعتبار مورد نياز گروههاي آموزشي از لحاظ نيروي انساني ، مكان ، لوازم آزمايشگاهي و غيره
  ـ مطالعه طرحهاي واصله از دانشگاهها و موسسات آموزشي به منظور تطبيق جزئيات با اصول طرحهاي آموزشي دانشگاه
  ـ تهيه و تنظيم گزارشها و جداول مربوط به برنامه هاي آموزشي و همچنين فعاليتهاي انجام شده در اين خصوص
  ـ همكاري در انجام مطالعات و بررسيهاي منجر به برنامه ريزي آموزشي بلند مدت در كليه رشته ها
  ـ همكاري در رسيدگي به اجراي نظام ها و روشها و خط مشي هاي آموزشي جهت بهبود بخشيدن به وضع آموزشي دانشگاه و پيشنهاد آن به مقامات مافوق
  ـ انجام امور مربوط به مطالعه و تحقيق در باره خط مشي برنامه هاي آموزشي آينده دانشگاه
  ـ شركت در كميسيونها و كنفرانسهاي مربوط
  ـ مديريت به برنامه ريزي امتحانات پايان ترم
  نظارت بر حضور و انجام وظيفه صحيح كليه همكاران حوزه معاونت آموزشي
  - نظارت بر امتحانات پايان ترم شامل : تهيه سئوالات ، تكثير سئوالات ، آمادگي سالن امتحانات ، تهيه مراقبين ، اجراي امتحانات و ثبت نمرات و ...
  - تهيه و ارسال ساعات اضافه كاري همكاران حوزه معاونت آموزشي در پايان هر ماه
  - نظارت بر كار زير مجموعه آموزش و ايجاد هماهنگي بين آنان
  - نظارت بر برنامه‏ريزى روز و ساعت برگزارى كلاسها و حضور اساتید.
  - انجام امور مربوط به المپیاد : اعلام؛ ثبت نام ؛ تشکیل پرونده و هماهنگی های لازم با دبیر خانه المپیاد
  - هماهنگی های لازم و جمع آوری اطلاعات ممتازین
  -نظارت و هماهنگی های لازم جهت جدول حضو ر اساتید هیات علمی و ارایه گزارش آن به معاونت آموزشی
  – انجام امور محوله از سوي معاون آموزشي