دانشگاه علوم اسلامی رضوی
منوي اصلي
اطلاعيه هاي مهم
 
 
 حجت الاسلام مصطفي فقيه اسفندياري 
 
   

مشخصات   

 

 

حجت الاسلام مصطفي فقيه اسفندياري
دكتراي فلسفه و كلام اسلامي دانشگاه علوم اسلامي رضوي

 مربي گروه فلسفه و كلام اسلامي

تلفن : 327 داخلي 05112218990

پست الكترونيكي: ِesfandiari@razavi.ac.ir

نشاني: حرم مطهر - دانشگاه علوم اسلامي رضوي - ساختمان شماره 2. 

 

 


  
  سوابق تحصيلي

 

 نوع تحصيلات

مقطع رشته حوزه / دانشگاه مدت تصدي
حوزوي سطح 4  فقه و اصول حوزه علميه مشهد  
دانشگاهي كارشناسي

 فلسفه و كلام اسلامي

دانشگاه علوم اسلامي رضوي  
كارشناسي فقه و مباني حقوق اسلامي دانشگاه علوم اسلامي رضوي  
كارشناسي ارشد فلسفه و كلام اسلامي دانشگاه علوم اسلامي رضوي  
دكتري فلسفه و كلام اسلامي دانشگاه علوم اسلامي رضوي  


سوابق تدريس

 

دروس تدريسي

 •  ادبيات عرب (صرف، تحو، مكالمه، بلاغت).

 •  اصول فقه (اصول استنباط، اصول فقه مرحوم مظفر).

 •  فقه (شرح لمعه).

 •  كلام اسلامي.

 •  فلسفه اسلامي.

 •  متون عرفاني.

مراكز تدريس

 •  دانشگاه علوم اسلامي رضوي.

 •  دانشگاه فردوسي مشهد.

 •  جامعه المصطفي العالميه مشهد.

 •  دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد.

 •  برخي مدارس علميه مشهد.

سوابق پروهش
 

 نوع پژوهش عنوان
پايان نامه ارشد  بررسي مهمترين اختلافات شيعه و اهل سنت در مهدويت
رساله دكترا  
كتاب  حجت موجهه
مقالات  تعقل از ديدگاه ابن سينا و ملاصدرا
 بررسي برهان حركت از ديدگاه ارسطو و ملاصدرا.
 بررسي ديدگاه عارفان و حكيمان در صادر اوّل

 

سوابق مديريتي و اجرايي

 •  مدير گروه زبان و ادبيات عرب دانشگاه علوم اسلامي رضوي از 83 - 74.

 •  مدير گروه فلسفه و كلام اسلامي دانشگاه علوم اسلامي رضوي از 85 - 82.