دانشگاه علوم اسلامی رضوی
منوي اصلي
اطلاعيه هاي مهم
 
 
 فرمها 
 
 
  نام فرم قسمت اداري

موضوع

1 فرم شماره 1- فرم پيشنهاد موضوع پايان نامه آموزش پايان نامه
2 فرم شماره 2- طرح نامه آموزش پايان نامه
3 فرم شماره 3- فرم گزارش سه ماهه
آموزش  پايان نامه
4 فرم شماره 4- فرم گزارش نهايي
آموزش پايان نامه
5 فرم ارزشيابي پايان نامه كارشناسي ارشد آموزش پايان نامه
6 فرم تعهد نامه محضر مقطع دكتري
هسته گزينش و پذيريش ثبت نام
7 فرم احتساب سنوات خدمت آموزش اعضاي هيئت علمي
8 فرم درخواست شركت در انتخاب دانشجوي نمونه (pdf) آموزش
9 دستورالعمل نحوه نگارش پايان نامه ارشد و رساله دكتري آموزش
10

.
11

.
12