دانشگاه علوم اسلامی رضوی
منوي اصلي
اطلاعيه هاي مهم
 
 
 ليست پايان نامه هاي گرايش علوم قراني و حديث 
 

ليست پايان نامه هاي مقطع كارشناسي ارشد دانشگاه علوم اسلامي رضوي
رشته علوم قرآني و حديث

  عنوان دانشجو استاد راهنما سال

1

آفات و آسیبهای رفتاری انسان از نگاه قرآن
محمد نوروزي
محمدعلي مهدوي راد

1379

2

درجستجوی کتاب علی(ع)

سیدعلی سجادی زاده

کاظم مدیرشانه چی

1379

3

کمال انسان درقرآن

ابوالقاسم حسن پور

محمدهادی معرفت

1379

4

نیازهای انسان ازدیدگاه قرآن وسنت

سیدمحمودمرویان حسینی

محمدهادی معرفت

1379

5

وحی ازدیدگاه علامه طباطبایی

میرزاعلیزاده

محمدهادی معرفت

1379

6

هماهنگی وتناسب درساختارقرآن کریم

حسن خرقانی

محمدهادی معرفت

1379

7

علوم قرآنی درگفتارمعصومان(ع)

علی اصغرناصحیان

محمدهادی معرفت

1379

8

دیدگاههای مستشرقین پیرامون وحیانی بودن قرآن

محمدابراهیم روشن ضمیر

محمدهادی معرفت

1379

 9 بررسی مقایسه ای تطبیقی بین کتاب التفسیرالمفسرون از ذهبی و معرفت غلامحسين مريچگاني
 مرتضي ايرواني
1379
 10 اصول مشترک ادیان ابراهیمی در قرآن و عهدین سيد مهدي احمدي نيك
 محمد هادي معرفت
1379
 11 روش شناسی تفسیر معصومان(ع) علي اكبر رستمي
 محمد هادي معرفت
1379
 12 نسخه خطی حاشیه بر انوار التنزیل شیخ بهایی غلام رضا شهركي فلاح
محمود يزدي مطلق
1379
 13 هدایت و مبانی آن در قرآن محمد داريني
محمدعلي مهدوي راد
1379
14

ارزشهای انسانی اخلاقی درقرآن

علی اصغرباخدا

محمدعلی مهدوی راد

1380

15

بررسی قصص قرآن قصه حضرت ابراهیم (ع)

مهدی ابوذری

مهدی آصفی

1380

16

خاتمیت وجامعیت اسلام ازدیدگاه قرآن

افراسیاب محمدی فیروز

محمدهادی معرفت

1380

17

کنزالدقائق مشهدی وروش تفسیری او

سیدجلال حسینی

محمدهادی معرفت

1380

18

وحی درقرآن وسنت

رضاحق پناه

مرتضی ایروانی

1380

19

مبانی شیخ طوسی دررفع تعارض اخباردراستبصار

سیدعلی دلبری

محمدهادی معرفت

1380

20
طبری و تفسیر او در بوته نقد
سيد محمد تقي شوشتري
 محمد هادي معرفت
1380
21
 بررسی آیات موهمه تناقض محمد ابراهيم شادماني
 غلامحسين ابراهيمي ديناني
1380
22

بررسی جایگاه سیاق آیات درتفسیرالمیزان

مصطفی محمودی صاحبی

محمد علي مهدوی راد

1381

23

بررسی مبانی آراءتفسیری سرسیداحمدخان هندی

سید زوارحسین نقوی

محمدهادی معرفت

1381

24
 انبیاء در قرآن و عهدین علي باقري
علي مهدي زاده
1381
25
 مبانی تشیع در قرآن بروایت علامه حلی در نهج الحق علي جلائيان اكبر نيا
محمد هادي معرفت
1381
26

اعتدال درقرآن وحدیث

ابوذرکریمی

محمدعلی مهدوی راد

1382

27

روش شناسی فقه الحدیثی فیض دروافی

محمدعلی بازوبندی

محمدعلی مهدوی راد

1382

28

سبک علامه در نقد نظرات تفسیری مخالف

سيدرضا موسوي كاني

محمدواعظ زاده خراساني

1382

29

زنان درقرآن

علی اکبر قائمی منش

محمدواعظ زاده خراسانی

1382

30

شرح خطبه قاصعه امام علی(ع)

غلامحسین کمیلی

محمدهادی معرفت

1382

31

قرآن ومعرفی چهره پنهان نفاق

محمدمیرزائی

محمدهادی معرفت

1382

32
 استکبار از دیدگاه قرآن و حدیث جعفر شكري صادقي
محمد هادي معرفت
1382
33
 العقاید الاسلامیه فی الصحیفه السجادیه محمد حسين المظفر
محمدواعظ زاده خراساني
1382
34

اخلاق اقتصادی از دیدگاه قرآن و روایات با نگاهی به روشهای مقابله با مفاسد اقتصادی

جواد ايرواني

محمد رضا حكيمي

1383

35

روش موضوعی در تفسیر قرآن

رضا علي عزيزي

محمد هادي معرفت

1383

36

قسم درقرآن کریم

سیدعقیل حیدرریدی

محمدهادی معرفت

1383

37
 آسیب حکومت و حاکمان در نهج البلاغه علی جباری فیروزجاه محمد واعظ زاده1384
38
ادب انبیاء در قرآن و مقایسه آن با تورات و انجیل
محمد حیدری
محمدهادی معرفت
1384
39
بازکاوی معاد در قرآن و نقش سازنده آن در فرد و جامعه
غلام نبی گلستانی
محمدهادی معرفت
1384
40
بحران معنویت و راهکارهای هدایتی قرآن
یعقوب برزگرشانی
محمد واعظ زاده
1384
41
پیامهای اخلاقی تربیتی در آیات الاحکام
محمدجواد پارسا
محمدعلی مهدوی راد
1384
42
تجلی کلام الهی در حماسه حسینی
محسن نورائی
محمدعلی مهدوی راد
1384
43
خردورزی از منظر قرآن و روایات
یداله وحدانی نیا
سیدمحمدباقر حجتی
1384
44
گستره آموزه های تشریعی قرآن
علی راد
محمدهادی معرفت
1384
45
نبوت در نهج البلاغه
علی قلی زاده
محمدعلی مهدوی راد
1384
46
نقد محتوایی حدیث، ‌راهها و روشها
علی نصرتی
محمدهادی معرفت
1384
47
آرامش و اطمینان در قرآن
نبی الله صدری فر
محمدهادی معرفت
1385
48
آسیب شناسی حکومت دینی از دیدگاه امام علی(ع)
غلامرضا پیشقدم
محمدهادی معرفت
1385
49
راهبردهای تربیتی امام علی (ع) در نامه 31 نهج البلاغه
عباس محمدرضاپور زرجوع
محمدباقر فرزانه
1385
50
روش های تربیتی انبیاء در قرآن
سیدابوالقاسم موسوی
محمدعلی مهدوی راد
1385
51
مبانی جامعه دینی در قرآن
محمد قربان زاده
محمدهادی معرفت
1385
52
اهداف و مقاصد سوره مبارکه مائده
ماشااله اسمعیل نیا
محمدحسن رستمی
1386
53
تناسب آیات سوره بقره
محمدعلی فیض آبادی
محمدعلی مهدوی راد
1386
54
جامعه مطلوب از دیدگاه علی (ع) و روشهای مقابله با مفاسد اجتماعی
مهدی برفرازی
محمدعلی مهدوی راد
1386
55
روش شناسی تفاسیر ائمه اطهار(ع) در تفسیر البرهان و نور الثقلین
حسن غلامی قهجاورستانی
محمدعلی مهدوی راد
1386
56
روشهای تربیتی امام علی(ع) در نهج البلاغه
جواد اویش طاهری
محمدباقر فرزانه
1386
57
فقر و غنا از منظر قرآن و حدیث
سیدابراهیم بنی هاشمی چهارم
محمد حکیمی
1386
58
گستره مفهوم ذکر در کتاب وسنت
حسن عزیزی
محمدباقر فرزانه
1386
59
مدینه مهدویه با مشخصات جامعه پس از ظهور در منظر قرآن و حدیث
حسین میرزایی ملک آباد
محمدعلی مهدوی راد
1386
60
نحوه تعامل علامه حلی با حدیث ( بررسی مبانی فقه الحدیث)
مجید بخشی
محمدهادی معرفت
1386
61
امام از منظر فرقه شیخیه و نقد آراء ایشان
شهرام صحرائی
محمدعلی مهدوی راد
1387
62
اندیشه های اخلاقی امام علی(ع) در نهج البلاغه
حمید انصاری بایگی
محمد واعظ زاده
1387
63
بنیادهای تمدن سازی در المیزان و مقایسه آن با تفسیر المنار
سیدمحمدعلی حسنی
سیدمحمدباقر حجتی
1387
64
پژوهشی در احادیث و روایات طبّی (با بررسی سندی احادیث)
محمدجواد شجاعی شکوری
سیدمحمدباقر حجتی
1387
65
روش تبلیغی انبیاء در قرآن
محمدحسین ایروانی
محمدباقر فرزانه
1387
66
کتابشناسی توصیفی افسانه تحریف قرآن
محمد مولوی
سیدمحمدباقر حجتی
1387
67
آثار فردی و اجتماعی نماز در آیینة آیات و روایات
مجید نصیری
محمدحسن رستمی
1388
68
اصول حاکم بر رفتارهای اقتصادی از دیدگاه امیرالمؤمنین ع
سیدمحمدصفا صداقت
سیدمحمدباقر حجتی
1388
69
امام شناسی از دیدگاه احادیث رضوی
سیدمحمدحسین موسوی
محمد واعظ زاده
1388
70
امام شناسی در زیارات
غلامرضا رضوی دوست
محمدحسن رستمی
1388
71
جامعه ایده آل در طرح نظام سیاسی اسلام
سیدمجتبی مهاجرزاده
غلامحسین ابراهیمی دینانی
1388
72
جایگاه صبر در رسالت انبیاء
سیدمحمدحسن موسوی فخر
علی مهدی زاده
1388
73
روشهای مواجهه با رفتار منفی در آموزه های دینی
علی سجادی منش
سیدمحمدباقر حجتی
1388
74
شیوه های استدلال انبیاء(ع) در قرآن
سیدعلیرضا قرشی سنو
سیدمحمدباقر حجتی
1388
75
کارگزاران و مردم از دیدگاه قرآن و روایات
محمد شهرآبادی
محمدباقر فرزانه
1388
76
کفایتها و کاستی ها در اعجاز علمی قرآن
آرش ضیایی هولاسو
محمدعلی رضایی اصفهانی
1388
77
اتّحاد و همبستگی از دیدگاه قرآن و حدیث
رضا سلامی
محمد واعظ زاده
1389
78
تأمین بهداشت روانی در اجتماع از منظر قرآن و حدیث
مصطفی احمدی فر
محمدعلی رضایی اصفهانی
1389
79
رابطه مسلمین با کفار (اهل کتاب) از نظر قرآن و سنت
مهدی رفعتی نژاد
سیدمحمدباقر حجتی
1389
80
سیمای پیامبر(ص) در صحیحین و نقد آن از نگاه قرآن
حسین یوسفی
سیدمحمدباقر حجتی
1389
81
علوم قرآنی در سخن رضوی و مبنای تفسیری امام رضا (ع)
محمدحسین حسین پور
محمدحسن رستمی
1389
82
عوامل و ریشه های اختلافات اجتماعی از منظر قرآن و حدیث
حبیب یوسف نژادخواجه بلاغ
محمد امامی
1389
83
مبانی فقه الحدیثی ملا صالح مازندرانی در شرح اصول کافی
مرتضی کشاورزخضربیگی
مهدی مروارید
1389
84
نقش آرای تفسیری در ترجمة قرآن
عبداله غلامی
محمدعلی رضایی کرمانی

1389
85
بررسی تأثیر قرآن در تطوّر دانش ریاضیات دوره اسلامی با تأکید بر دانش فرایض
قاسم شهری
مجید معارف
1390
86
بررسی و نقد نظریه ساختار پیوستة قرآن کریم در تفسیر الأساس
مهدی نوید
سیدمحمدباقر حجتی
1390
87
تصویر قرآن از جاهلیت و مقایسه اجمالی آن با جاهلیت معاصر
احمد آل سلیمان
محمدعلی مهدوی راد
1390
88
تمدن بنی اسرائیل در قرآن
محسن چراغی
سیدمحمدباقر حجتی
1390
89
توکل از دیدگاه قرآن، حدیث و روان شناسی و پیوند آن با اعتمادبه نفس
قدمعلی عمادی اندانی
جواد ایروانی
1390
90
سیرة عملی معصومین(ع)در الگوی تولید و مصرف مدبّرانه
سیدمحسن حسینی دولت آباد
جواد ایروانی
1390
91
عقلانیت و خرافه زدایی در پرتو قرآن و حدیث
جواد رنجبر
محمدعلی مهدوی راد
1390
92
مبانی و روشهای تفسیری امام رضا (ع)
سیدمحمدعلی بازقندی
محمدعلی رضایی اصفهانی
1390
93
نیازهای معنوی انسان از منظر قرآن و برخی مکاتب عرفانی نوظهور
علی عطاریان شاندیز
محمدتقی فعالي
1390
94
بررسی تطبیقی حقوق کودک در قرآن و حدیث با اعلامیه و کنوانسیون حقوق کودک
مهدی عبادی
جواد ایروانی
1391
95
تبیین جایگاه امامت از دیدگاه امام رضا(ع)
سیدابوالقاسم حسینی زیدی
محمدعلی مهدوی راد
1391
 96 اصول حاکم برروابط اعضای خانواده مستخرج ازقرآن وسیره مهدی کرامتی محمدابراهیم روشن ضمیر 1392
 97 نقدوبررسی روایات فضائل سوره های قرانی مهدی ملائی سیدعلی دلبری 1392
 98 گذرازبحران فتنه های سیاسی ازنگاه قران ونهج البلاغه سیدضیاء سجادی فر رضا حق پناه 1392
 99 مبانی قرانی نهضت امام حسین علیه السلام یاسر دلشاد محسن نورائی 1392
 100 عوامل موفقیت در قرآن و حدیث محمدرضا مشکانی محمدعلی مهدوی راد 1392
 101 سیمای ادب گفتاری ورفتاری در قران روح الله سیدالحسینی رضا حق پناه 1392
 102 مدیریت فرهنگی در قرآن کریم نعمت فیروزی رضا حق پناه 1392
 103تقریب ادیان و مذاهب در آموزه های رضوی
 محمدرضا انجم شعاع احمد مبلغی 1392
 104  پاسخگویی به مشکلات اجتماعی جوانان با استفاده از آموزه های اسلامی (بحران هویت، انحرافات جنسی و اعتیاد) سیدعلی اصغر حسینی محمدآباد سیدمحمدباقر حجتی 1392
 105 روشهای تأمین بهداشت روانی فرد در قرآن و سنّت سیدابوذر حسینی محمدآباد سیدمحمدباقر حجتی 1392
 106 ساختارآیات پایانی قرآن کریم حمزه قویدل خضربیگی حسن خرقانی 1392
 107 اقتصاد مقاومتی از دیدگاه قرآن و حدیث مرتضی رخیده دخت جواد ایروانی 1392
 108 جایگاه قرآن و حدیث در نزد علویان شیعه در سوریه معروف ناصر علی خیاط 1392
 109 روابط اجتماعی در نهج البلاغه علاء الشیخ رضا حق پناه 1392
 110 روش شناسی تفاسیر کامل و ناقص قرآن کریم در سوریه حسام عابدین محمدعلی مهدوی راد 1392
 111 محقق نراقی و اصول و قواعد رجالی در مستندالشیعه سیدمحمدصادق موسوی سیدعلی دلبری 1392
 112 معیارهای پذیرش روایات تفسیری با تاکید بر متون تفسیری علی عربی آیسک جواد ایروانی 1392
 113 بررسی تناسبات درون سوره ای و بین سوره ای سور زهراوان (بقره و آل عمران) مرتضی نوروزی محمدعلی رضایی کرمانی نسب پور 1392
 114 یأس در زندگی، زمینه ها، آثار، راهکارها سیدمحسن مدرس وامقی سیدمحمدباقر حجتی 1392
 115 مدیریت احساسات و عواطف انسان در آموزه های اسلامی حامد زارعی جواد ایروانی 1392
 116 موانع رشدفرهنگی درقران وحدیث امین رمضانیان دوغائی محمدابراهیم روشن ضمیر
 1393
 117 آزادی از دیدگاه قرآن و روایات قاسم موحدی پناه غلامحسین ابراهیمی دینانی دفاع نشده
 118 ایجاز حذف در قرآن کریم جواد محمدزاده خضربیگی محمدعلی مهدوی راد دفاع نشده 
 119 بازتاب معارف قرانی درنامه ۳۱نهج البلاغه علی غفوری منش محمدعلی مهدوی راد  دفاع نشده
 120 بررسی عالم برزخ از نگاه قرآن ، روایات و دانشمندان محمدجواد فیروزی محمداسحاق عارفی  دفاع نشده
 121 پاسخ های قرآن به پرسش های عقل و فطرت انسان محمدکاظم توحیدی زاده محمدعلی مهدوی راد  دفاع نشده
 122 پژوهشی در روایات طبی امام رضاعلیه السلام محمود دلیری توندری محمدعلی رضایی اصفهانی  دفاع نشده
 123 تمدن بنی اسرائیل در قرآن محسن چراغی سیدمحمدباقر حجتی  دفاع نشده
 124 حضرت مهدی علیه السلام درادعیه معصومان صالح وزیری زاده علی خیاط  دفاع نشده
 125 رابطه انسان با خود خدا مردم و طبیعت در صحیفه سجادیه محمدجواد پیش نمازی رستم کلائی حسن خرقانی  دفاع نشده
 126 روش های بهره گیری ازقرآن درشرح وتبیین روایات سیدمهدی خدائی محمدعلی مهدوی راد  دفاع نشده
 127 رهبری جامعه اسلامی و ابعاد آن در سوره احزاب محمدعلی علی پور رشتخوار محمدباقر فرزانه  دفاع نشده
 128 سلامت از منظر قرآن و حدیث سیدعلی موسوی محمدعلی رضایی اصفهانی  دفاع نشده
 129 سیرة اخلاقی پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله از دیدگاه قرآن رضا دارینی محمدعلی مهدوی راد  دفاع نشده
 130 معیارهای جرح و تعدیل راویان سیدمحمود چنارانی محمدی محمدهادی معرفت  دفاع نشده
 131 موانع تربیت دینی از منظرقران علی زنگنه ابراهیمی سیدعلی سجادی زاده  دفاع نشده
 132 نقش اعتقادات درپیشگیری از اختلالات روانی از منظرقرآن وحدیث محمدرضا قلیان سیدجعفر علوی  دفاع نشده
 132 نقش بینش ها وباورهای دینی در کارامدی فرددرحوزه اقتصاد محمد گریوانی جواد ایروانی  دفاع نشده
 134 نقش قرآن درتوجه مسلمانان به علم وتاثیرآن درپیدایش تمدن اسلامی محمود علی محمدی علیرضا روحی  دفاع نشده