دانشگاه علوم اسلامی رضوی
منوي اصلي
اطلاعيه هاي مهم
 
 
 حجت الاسلام سيد محمد موسوي بايگي 
 
   

مشخصات   

 

 

حجت الاسلام سيد محمد موسوي بايگي
 رشته تخصصي حوزوي فلسفه و عرفان اسلامي

استاديار گروه فلسفه و كلام اسلامي

تلفن: 307 داخلي 05112218990

پست الكترونيكي: moosavi@razavi.ac.ir

نشاني: حرم مطهر - دانشگاه علوم اسلامي رضوي - ساختمان شماره 2. 

 

  
 
سوابق تحصيلي

 

 نوع تحصيلات

مقطع رشته حوزه / دانشگاه مدت تصدي
  حوزوي سطح 1 ادبيات عرب و فقه اصول حوزه علميه مشهد  
سطح  2 و 3 فقه و اصول حوزه علميه مشهد  
سطح 4  فقه و اصول حوزه علميه مشهد

5 سال

  • در مقطع سطح 4 (خارج فقه و اصول) از محضر حضرات آيات علم الهدي و فلسفي بهره برده شده است.

  •  دروس فلسفه و عرفان نيز از محضر استاد جلال الدين آشتياني بهره برده شده است.


سوابق تدريس

 

دروس تدريسي

  •  منظومه.

  •  اسفار.

  •  شرح فصوص قيصري.

مراكز تدريس

  •  دانشگاه علوم اسلامي رضوي.

  •  دانشگاه فردوسي مشهد.

  •  دانشگاه تهران.

  •  دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد.

سوابق پروهش
 

 نوع پژوهش عنوان
كتاب آيين و انديشه
اسرار الآيات
شرح حكمة الاشراق
مقالات دوام فيض

راهنمايي و مشاوره پايان نامه 

 سمت

رشته مقطع عنوان پايان نامه/رساله تاريخ
مشاور فلسفه ارشد بررسي مقايسه اي قوه و فعل در فلسفه ابن سينا، ابن رشد و شيخ اشراق  

 سوابق مديريتي و اجرايي

  •  مدير گروه فلسفه و كلام اسلامي دانشگاه علوم اسلامي رضوي از سال 85.