دانشگاه علوم اسلامی رضوی
منوي اصلي
اطلاعيه هاي مهم
 
 
 پايان نامه هاي دکتری 
 
 ليست رساله هاي مقطع دکتری
 
 
رشته علوم قرآنی و حدیث
 
  عنوان دانشجو استاد راهنما سال

1

آیات مورد استناد در علم اصول فقه رضا حق پناه مصطفی اشرفی

1388

2

آسیب شناسی فهم حدیث

سیدعلی دلبری

محمدعلی مهدوی راد

1389

3

 اسلام و محیط زیست

محسن نورایی

سیدمحمد باقر حجتی

1390

4

بازتاب قرآن در ادعیه معصومان ع

علی خیاط

محمدعلی مهدوی راد

1389

5 جریان شناسی تفاسیر قرن 13 و 14 شبه قاره هند سیدزوار حسین شاه سیدمحمدباقر حجتی 1389
6 زیباشناسی قرآن (بررسی جلوه های زیبائی در سبک بیانی قرآن) حسن خرقانی محمدعلی مهدوی راد 1388
 7 گستره اسباب نزول در تفاسیر متقدّمان شیعه (تفسیر قمی، فرات کوفی، عیّاشی و تبیان شیخ طوسی) سيدمهدي احمدي نيك
 سيدمحمد باقر حجتي
 1389
 8 گامی به سوی تقریب با سیری در فقه صحیح بخاری سيدعلي سجادي زاده علي علمي اردبيلي 1390
 9 جایگاه قصص قرآن درتفاسیرعصری برمبنای المیزان ،من وحی القران ، فی ظلال القرآن و التحریر.التنویر محمد میرزائی
 محمدعلی مهدوی راد
 1392
 10 مبانی و روشهای فهم و نقد حدیث در نگاه شیخ اعظم انصاری علی نصرتی
 محمدعلی مهدوی راد
 1392
 11 نهج البلاغه و فقه محمدحسن قاسمی
 روح اله آخوندی
 1392
 12 تجلّی قرآن در انقلاب اسلامی و حیات مبارزاتی و مدیریتی امام خمینی (ره) علی اکبر رستمیمحمد واعظ زاده خراسانی دفاع نشده
 13 تربیت جنسی در آموزه های قرآن و حدیث سیدمحمود مرویان حسینی سیدمحمدباقر حجتی دفاع نشده
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 رشته فلسفه و کلام اسلامی
 عنواندانشجواستاد راهنماسال

1

بررسی تطبیقی برهان وجودی بر اثبات وجود خدا در فلسفه غرب و فلسفه اسلامی
رحمت الله کریم زاده سرچشمه
سیدحمید طالب زاده
1392

2

ادراکات اعتباری ازدیدگاه علامه طباطبایی وشیخ محمدحسین غروی اصفهانی (کمپانی)
مصطفی اسفندیاری
عزیز اله فیاض صابری
1393
 3 بررسی تطبیقی مبانی کلام شیعه ومعتزله محمد سلامی رضا اکبریان دفاع نشده

4

روش شناسی معارف دینی
محمداسحاق عارفی
حسین غفاری
دفاع نشده

 
رشته حقوق جزا و جرم شناسي
  عنوان دانشجو استاد راهنما سال

1

اصول حاکم بر دادرسی منصفانه در امور کیفری در حقوق اسلام و حقوق موضوعه
عبدالرضا اصغري
محمدعلي اردبيلي

90

2

حقوق کیفری سوء عرضه کالا و تقلّب در معامله (بررسی و تطبیق بین فقه الجزاء و حقوق ایران و کامن لا)

رضا دانشور ثاني

حسين ميرمحمدصادقي

90

 
 
 
 
 
 
 رشته حقوق خصوصی
  عنوان دانشجو استاد راهنما سال

1

بررسی اعتبارفقهی شخصیت حقوقی
قاسم نخعی پور
محمدعلی سعیدی
دفاع نشده
 2 مسؤلیت و غرامت در دعاوی ناشی از نقض قرارداد در سرمایه گذاری خارجی با تأکید بر رویه داوری اکسید غلامرضا یزدانی امیر حسین آبادی دفاع نشده

3

نقش اصول لفظیه در رفع ابهام
محمدعبدالصالح شاه نوش فروشانی
سیدمصطفی محقق داماد
دفاع نشده