دانشگاه علوم اسلامی رضوی
منوي اصلي
اطلاعيه هاي مهم
 
 
 ليست پايان نامه هاي گرايش فلسفه و كلام اسلامي 
 
 
ليست پايان نامه هاي مقطع كارشناسي ارشد دانشگاه علوم اسلامي رضوي
 
گرايش فلسفه و كلام اسلامي 
 
  عنوان دانشجو استاد راهنما سال

 1

تجربه دینی از دیدگاه علامه اقبال لاهوری
محمدحسنین شیخ
غلامحسین ابراهیمی دینانی
1380

 2

تصحیح کتاب خطی اوصاف القری فی صفات الاولیاء در سیر و سلوک
سیدمجید میردامادی
محمود یزدی مطلق
1380

 3

تصحیح نسخه خطی هیولا از مرحوم خضری
عبدالعلی بهادری
غلامحسین ابراهیمی دینانی
1380

 4

تصحیح قوای نفس ملا حمزه گیلانی
علی قربانی فشکچه
غلامحسین ابراهیمی دینانی
1380

 5

تصحیح کتاب عون اخوان الصفا فی تلخیص الهیات الشفاء
محمد قربان نیا میرک محله
غلامحسین ابراهیمی دینانی
1380

 6

مهمترین اختلاف نظرها ی شیعه و اهل سنت در مهدویت
مصطفی اسفندیاری
غلامحسین ابراهیمی دینانی
1380
 7 اثبات واجب از مرحوم محمدابن احمد گیلکی (تصحیح نسخه)
سیدمحمد مظفری
محمود یزدی مطلق
1380

 8

تصحیح خطی اصول دین محمد شفیع استرآبادی
عبدالکریم رضائی
محمود یزدی مطلق
1380

 9

معرفت نفس در سیر و سلوک الی الله
سیدرضا یوسفی
صادق لاریجانی
1380

 10

حق طبیعی در فلسفه غرب و جایگاه آن در اسلام
احمد رزمخواه
صادق لاریجانی
1381

 11

ماهیت حق و ریشه های آن
محمد سلامی
صادق لاریجانی
1381

 12

آراء کلامی سیدمرتضی قسمت خداشناسی
سیدحسین ضیائی
محمود یزدی مطلق
1381

 13

ارتباط نفس با بدن
محمداسحاق عارفی
عزیزالله فیاض صابری
1381

 14

بررسی نفس در آیات و روایات
علی رضا علی پور
غلامحسین ابراهیمی دینانی
1381

 15

آراء و اندیشه های کلامی امام خمینی(ره)
ناصر محمدی
محمود یزدی مطلق
1381

 16

علم غیب
جواد رقوی
عزیز اله فیاض صابری
1382

 17

دین از دیدگاه اخوان الصفا
سیدحسین غریفی نژادیان
عزیز اله فیاض صابری
1382

 18

امامت از دیدگاه سید مرتضی علم الهدی و قاضی عبدالجبار معتزلی
سیدابراهیم صابری
عزیز اله فیاض صابری
1382

 19

آثار مترتب حرکت جوهری
حسن رضایی خاوری
عزیز اله فیاض صابری
1382

 20

ساحت غیبی اهل بیت(ع) بحث تطبیقی فلسفه و عرفان و دین
صادق خادمی
سیدمرتضی حسینی شاهرودی
1383

 21

سعادت و شقاوت و عوامل آن در نهج البلاغه
سیدهادی هاشمی نیا
غلامحسین ابراهیمی دینانی
1383

 22

غرض و غایت افعال الهی
محمود غلامی جامی
سیدمرتضی حسینی شاهرودی
1383

 23

بررسی بدیهیات از نظر متفکران اسلامی
نبی سبحانی
غلامحسین ابراهیمی دینانی
1384

 24

علم و جهل در نهج البلاغه
میرحسین ضیائی
عزیز اله فیاض صابری
1384

 25

دین و اخلاق
محمدعلی ندائی
احدفرامرز قراملکی
1385
 26 اراده الهی از دیدگاه شیخ مفید ـ علامه و اسپینوزا
حمید حسین نژاد محمدآبادی
غلامحسین ابراهیمی دینانی
1385

 27

بررسی تطبیق رستگاری و نجات در ادیان
روح اله زینلی
غلامحسین ابراهیمی دینانی
1386

 28

عالم برزخ از دیدگاه حکمت متعالیه و روایات
محمد سجادی عباس آبادی
سیدمرتضی حسینی شاهرودی
1386

 29

شرح حال و آراء فلسفی شیخ ابوالحسن عامری
محمد مغربی قلعه شیری
غلامحسین ابراهیمی دینانی
1386

 30

تصحیح و تعلیق کتاب مبدأ و معاد (نصیری)
علیرضا ذاکری
عزیز اله فیاض صابری
1386

 31

خاتمیت و تکثر ادیان
محمدحسن منصوری زینی
بیوک علیزاده
1387
 32 فرقه های کلامی عصر امام رضا علیه السلام حسین شریعتی نژاد بیوک علیزاده
1387
 33 بررسی تصاویر برهان صدیقین در تاریخ فلسفه اسلامی روح اله فدوی بنده قرائی علیرضا کهنسال
1387
 34 علم پیامبر(ص) و امام در تفاسیر عقلی (فلسفی و کلامی) قرآن و حدیث مهدی یعقوبی رافی سیدمرتضی حسینی شاهرودی1387
 35 بررسی مقایسه ای قوه و فعل در فلسفه ابن سینا ,‌ابن رشد و شیخ اشراق حسین مهدوی پارسا عزیز اله فیاض صابری1387
 36 مباحث معرفت شناختی در اندیشه استاد مطهّری حسین علی محمدی حسین غفاری
1388
 37 فطرت و دیدگاه تفکیک راجع به آن غلامعلی مقدم حسین غفاری
1388
 38 علم خدا به جزئیات از دیدگاه ابن سینا و ملّاصدرا محمدمهدی کمالیغلامحسین ابراهیمی دینانی1388
 39 بررسی توحید ربوبی از منظر فلسفه و کلام اسلامی محمدعلی وطن دوست حقیقی مرند علی علمی سولا
1389
 40 مسئله عالم مثال در فلسفه اسلامی و بررسی آرای معاصرین مجید ضیایی قهنویه علیرضا کهنسال1390
 41 حوارات عقلیه مع الطائفه الشیعه الانثی عشریه فی الاصول حسن مرادی  علی علمی سولا1390
 42 بررسی اصالة الوجود و تاریخچه آن حمیدرضا کدخدا علیرضا کهنسال1390
 43 بدا و نسخ در کلام، کتاب و سنّت مصطفی میرزایی عزیز اله فیاض صابری1390
 44 نهج البلاغه و آرمان شهر انسانی با نگاهی به آراء حکماء اسلامی مهدی جعفری فر  علی علمی سولا1390
 45 داوری بر داوری های قطب الدین رازی در مباحث منطقی شرح اشارات فردین جمشیدی مهر علیرضا کهنسال1391
 46 رابطه مدرِک با مدرَک محمد اردمه عزیز اله فیاض صابری1391
 47 تصحیح و تحقیق حواشی و تعلیقات میرزا هاشم اشکوری رشتی بر امور عامه اسفار اربعه و مقایسه آن با حاشیه حکیم سبزواری
 علی رستمیانی سید محمد موسوی بایگی
1391
 48 داوری برداوری های قطب الدین رازی در نمط چهارم شرح اشارات مهدی احمدی قادیکلائی
 علیرضا کهنسال1392
 49    
 50    
 51    
 52    
 53    
 54    
 55    
 56    
 57    
 58    
 59    
 60    

 61

 62